Alış – Satış Farkı 

Alış – Satış Farkı  (Spread)

İşlem gören herhangi bir kıymetin, alış ve satış fiyatı arasındaki farkı ifade eder.