ayar tekrarı

ayar tekrarı (reset, adjust, readjust)

Bir ölçme aleti veya sistemindeki ayarlama işleminin tekrarlanması, tekrar ayar yapılması.