ayarlama (ayar) markası

ayarlama (ayar) markası (adjusting mark)

Uyarlamada kullanılan kılağı kılı veya benzeri ayar markası.