ayarlama inceliği

ayarlama inceliği (precision of setting)

Ölçme aletlerinde, türlü değerleri alet üzerine uyarlama sırasında elde edilen incelik. diğer bir tanımla, genel olarak kullanılan verniyerin ardışık iki çizgisi arasındaki bölüntüye denk değerin onda biri. iyi yetişmiş bir gözlemci için bu değer 1/15-1/20 arasında alınabilir.