Basit Faiz 

Basit Faiz  (Simple Interest)

Yapılan yatırımdan elde edilecek faiz gelirinin yeniden yatırıma dönüştürülmediği varsayımıyla hesaplanan getiri oranıdır. 

Basit Faiz 

Bir yatırımın, yatırım dönemi süresince sadece anaparasının kazandığı faiz oranıdır.