TCMB Finans Terimleri Sözlüğü

TCMB

Finans terimleri sözlüğü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanmıştır.