Bileşik Faiz

Bileşik Faiz (Compounded Interest)

Bileşik faiz, bir yatırımdan elde edilen faiz gelirinin vade sonunda aynı oranla tekrar aynı yatırımla değerlendirilmesi varsayımı ile hesaplanan getiriye denilmektedir. Bileşik faiz; alternatif vadedeki yatırım araçları arasında bir değerlendirme yapmak amacıyla kullanılabilmektedir. 

Bileşik Faiz

Bir yatırımın yatırım dönemi boyunca kazandığı faizin de yeni yatırım döneminde yatırıma tabi tutulması sonucu elde edilen getiriyi gösteren faizdir. Diğer bir deyişle faizin de faiz kazanmasıdır.