dalgalı

dalgalı (hilly)

Yan yana bir çok tepelerle kaplı olan arazi.

dalgalı (Serbest)

Kurun hiçbir müdahale olmadan tamamen piyasada oluşan arz ve talep koşullarında belirlendiği sistemleri ifade eder.