gaga (launching nose)

İtme sürme metodunda üstyapı sürülürken karşı tarafa mesnetlenmesini sağlayacak geçici çelik sistem.
Demirin iki ucundaki tırnakların en uç kısmı.
Demirin iki ucundaki tırnakların en uç kısmı