Kütle numarası

Kütle numarası

Bir atomun çekirdeğindeki proton ve nötronların toplam sayısıdır.