AFAD Radyolojik ve Nükleer Terimler Sözlüğü

AFAD

Radyolojik olaylar belli sebeplerle halkın radyasyona veya radyoaktif maddeye maruz kaldığı olaylardır. Radyasyon kaynaklarının taşınması ve uygulamalarda kullanılması sırasındaki kazalar, kayıp ve çalıntı kaynaklar, hurdalardaki olası kaynaklar, donanım ve planlama hataları ile yangın, deprem gibi afetler radyolojik olaylara sebebiyet verebilir.

Radyolojik olaylar ve Nükleer tesislerle/santrallerle ilgili olaylar halk için radyasyon tehdidi oluşturan olaylardır. Radyolojik olayların görülme sıklığı ve olasılığı nükleer kaza olma olasılığından daha yüksektir fakat etkileri nükleer kazalara ve olaylara göre daha yereldir.

Nükleer güç santralleri, nükleer fisyondan üretilen ısı enerjisini elektrik enerjisine çevirmek için kullanır. İnşası ve operasyonu detaylı şekilde takip edilen bu tesislerde kazalara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Olası bir kaza nükleer santral yakınında yaşayan halkın sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek boyutlarda radyasyona sebep olabilir.

Nükleer santraldeki kaza sonucu potansiyel tehlike radyasyona maruz kalmaktır. Radyoaktif maddenin santralden çevreye yayılması böylesi bir tehlikeye yol açabilir. Bu yayılım, genellikle radyoaktif gaz ve parçacık bulutları ile karakterize edilir. En büyük tehdit radyasyon bulutunun civarındaki insanların vücutlarının maruz kaldığı radyasyondur. Bu ışınlanma bulutta bulunan veya yerde biriken radyoaktif parçacıklardan kaynaklanabilir; her iki durumda da radyoaktif maddeler solunabilir ve besinlere karışmış olarak tüketilebilir.

Nükleer santrallerle ilgili olayların görülme sıklığı ve olasılığı radyolojik olaylardan çok daha düşüktür, fakat etkileri çok daha büyük coğrafyada görülebilir.