Lazer

Lazer

Bütün, şiddetli ve odaklanmış bir elektromanyetik radyasyonu, dalga boyunu çok kesin şekilde tayin ederek ve stimüle ışıma olarak bilinen bir fiziksel işlem yoluyla üreten alettir.

Lazer (laser)

Işık ve ışığa yakın spektrumda tutarlı enerji ışınları üreten cihaz. lazer cihazlı bir geodimetre daha uzun mesafelerin ölçümünü mümkün kılar.

Lazer (laser)

Bir hedefe doğru yoğun ışık dalgası darbelerinin son derece dar bir ışık demeti halinde yönlendirilmesine olanak sağlayan alet.