Mega

Mega

Temel birimin 1.000.000 ile çarpıldığını ifade eden ön ektir.