Mili

Mili

Temel birimin 1/1000 ile çarpıldığını ifade eden ön ektir.