Normal Olmayan İşletme

Normal Olmayan İşletme

Bir nükleer reaktörün çalışma durumunun, önceden belirlenen normal işletme sınırları dışına çıkmasıdır.