Paranın Dolaşım Hızı

Paranın Dolaşım Hızı (Velocity)

Bir birim paranın kaç birim mal veya hizmetin el değiştirmesine imkan sağladığını gösterir. GSMH / Para Stoğu ile ifade edilir.