tabakalanma

tabakalanma (Stratification)

Bir su kütlesinde sıcaklık, tuzluluk, oksijen veya besin içeriği farklılıkları ile ayırdedilen farklı tabakaların oluşumu veya varlığı