taban

taban (base, support)

Fotoğraf filmlerinde ve kâğıtlarında ışığa karşı duyarlı katmanın sürüldüğü, filmlerde asetattan; fotoğraf kâğıtlarında ise genellikle kâğıttan yapılmış taşıyıcı tabandır.

taban (invert)

Bir kanal veya hidrolik yapı en kesitinin en düşük bölümü.