tahliye etmek

tahliye etmek (dewatering)

Topraktan veya etrafı çevrili bir yerden suyun uzaklaştırılması.