tahmin doğruluğunun irdelemesi

tahmin doğruluğunun irdelemesi (forecast verification)

Tahmin hatalarının istatistiksel analizi yoluyla bir tahminin hassasiyetinin belirlenmesi.