tahmin gerçekleşme olasılığı

tahmin gerçekleşme olasılığı (probability of forecast)

Gelecekteki olaylarla ilgili nicel bir değerlendirmenin meydana gelme şansı.