tahmin güncelleme

tahmin güncelleme (forecast updating)

Bir nicelikle ilgili olarak daha önceden yapılmış bir tahminin, tahminin yapıldığı zaman ile mevcut zaman arasında elde edilen bilgilerin kullanılmasıyla revize edilmesi.