tahmin-olay zaman aralığı

tahmin-olay zaman aralığı (forecast (warning) lead time)

Bir tahminin yayınlanması (uyarısı) ile tahmine esas unsurun meydana gelişinin beklendiği an arasındaki zaman aralığı.