tahmini değerin standart hatası

tahmini değerin standart hatası (standard error of estimate (s.e.e.))

Gözlemle elde edilmiş değerlerin bir regresyon çizgisine göre hesaplanmış standart sapmasını ifade eden deyim. Bir başka deyişle regresyon eşitliği kullanılarak yapılan öngörülerde karşılaşılması olası varyasyon tahminidir.