tali hidrometrik istasyon

tali hidrometrik istasyon (secondary hydrometric station)

Asli hidrometrik istasyonlar temel ağını sadece belirli sayıda yıl boyunca desteklemek üzere tesis edilen hidrometrik istasyon.