tam kontrol

tam kontrol (complete control)

Membadaki su yüzeyi kotu mansaptaki su seviyesinden tamamen bağımsız olan kontrol.