topoğraf alidatı

topoğraf alidatı (topographic alidade)

Fotogrametrik vektör haritalardan fotogrametrik ve kartografik detayların STANAG 7074 (DIGEST-C/FACC; Feature and Attribute Coding Catalogue, Detay ve Öznitelik Kodlama Kataloğu) standardında kodlanması ve öznitelik bilgilerinin oluşturulması sonucu elde edilen ve çeşitli konuma bağlı sorgulama ve analizlere olanak tanıyan coğrafi veritabanı yapısında ve arc/info coverage formatındaki iki boyutlu vektör harita. WGS84 datumunda olup Universal Transvers Mercator (UTM), Lambert Conformal Conic (LAM) veya coğrafi (cog) projeksiyon sisteminde sunulabilir.