eng

ALS Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
Afazi  :
Dil yeteneğinin kaybedilmesi. Konuşma ve duyma organlarından çok ...
Ailevi :
Ailevi. Tüm ALS vakalarının yaklaşık %5-10'unun ailevi olduğu san ...
Akson  :
Sinir telinin sinir hücresinden iletiyi dışarı taşıyan uzun kısmı ...
ALS  :
ALS yani amiyotrofik lateral skleroz, ilerleyici bir sinir sistem ...
Alt motor nöron :
Omurilik ve beyin sapında başlayıp kas liflerinde sonlanan sinir ...
Alzheimer hastalığı :
Zihni yetilerde ilerleyici bozulmayla seyreden beyin hastalığı. Y ...
Anestezik :
Ağrı hissini ortadan kaldıran ilaç veya madde. Ameliyat veya diğe ...
anestezist :
Anestezi yani ilaçla ağrı hissini ortadan kaldırma işlemini uygul ...
Antidepresan ilaç :
ALS hastalarında sıklıkla görülen depresyon yani psikolojik çökün ...
Apne :
Nefesin geçici olarak durması.
asfiksi :
Akciğerlerden yeteri kadar oksijen yani hava alınamaması nedeniyl ...
aspirasyon :
Soluk borusunun sıvı veya katı bir maddeyle tıkanması. Pnömoni ya ...
atrofi :
Uzun süren kullanılmama nedeniyle kas kitlesinin kaybı, kas erime ...
Babinski yanıtı :
Ayak tabanı batıcı olmayan sivri bir cisimle çizildiğinde başparm ...
BiPAP :
Solunuma yardımcı olan bir çeşit yapay solunum aygıtı. Henüz vent ...
Bulbar :
Beynin medulla oblongata veya soğanilik de denilen en arka bölümü ...
Bulbar kaslar :
Konuşma, yutma ve çiğnemeyi sağlayan kaslar.
Charcot Jean M. :
1825-93 yılları arasında yaşamış, histeri, hipnoz ve skleroz konu ...
CT veya CAT Tarama :
Computerized Axial Tomography (Kompüterize Aksiyal Tomografi). Be ...
dendrit :
Sinir hücresinin iletiyi alan kısmı. Bir sinir hücresinde pek çok ...
disfaji :
Yutma zorluğu.
disfazi :
Dil yeteneğinin kaybı. Doğru kelimeleri bulamama, akla gelen keli ...
diyafram :
Akciğerlerin altında bulunan ve nefesi kontrol eden büyük kas.
diyetisyen :
Bakınız: beslenme uzmanı
dizartri :
Konuşma kaslarının güçsüzlüğü ya da sinir iletisinde aksama neden ...
Düşük ayak :
Bacaklardaki kasların zafiyet veya felci nedeniyle ayak tabanının ...
EEG :
Kafatası üzerine konan elektrotlar aracılığıyla beynin elektrikse ...
EMG :
Kasların içine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla kasların ve ...
Endotrakeal tüp :
Hastanın burun veya ağzından yerleştirilen yapay havayolu tüpü. S ...
epidemiyoloji :
Belli bir hastalığın dağılımını ve ortaya çıkmasında nelerin etki ...
Etyoloji :
Belli bir hastalığın nedeni.
fasikülasyon :
Kas liflerinin istem dışı, düzensiz, hafif ve görülebilir hareket ...
fleksiyon :
Bükülme pozisyonu.
Gastrointestinal tüp :
Mideye açılan ufak bir deliğe yerleştirilen tüp. Ağızdan beslenem ...
gastrostomi :
Çiğneme veya yutma zorluğu olan kişilerde cerrahi olarak mideden ...
Gehrig Lou :
1903-1941 yılları arasında yaşamış ünlü Amerikalı beyzbol oyuncus ...
Gen :
Canlılarda belli özelliklere sahip olunmasını sağlayan ve kalıtım ...
glutamat :
Doğada en çok bulunan ve amino asit denen protein parçalarından b ...
Guam :
Pasifikte bulunan bir ada. Burada ALS ve Parkinson hastalığının s ...
Guillain-Bare Sendromu :
Ani başlayıp hızla ilerleyen, motor sinirleri ve solunumu tutan b ...
hipoksi :
Vücuda taşınan oksijen düzeyinin yetersiz olması.
Hiporefleksi :
Normal olarak tepki gösterilmesi gereken bir uyarıya hiç yanıt al ...
Hipotonisite :
Alt motor sinir hücrelerinin hasarlanması nedeniyle normal kas ge ...
ilerleyici bulbus felci :
Konuşma ve yutma güçlüğüyle seyreden bir MNH.
İlerleyici kas atrofisi :
PMA,Alt motor sinir bozukluğuna bağlı ilerleyici hastalık. İki yı ...
insidans :
Belli bir hastalıkta görülen yeni vaka sayısı. ALS hastalığının i ...
intramüsküler :
Kas içine uygulama.
intratekal :
Omurilik zarlarının içine enjeksiyon yapılması. Buraya genellikle ...
İntübasyon :
Hastanın hava yolunun ağzına yerleştirilen ve ventilatöre bağlı b ...
Kan beyin bariyeri :
Bazı hücre ve kılcal damarlar aracılığı ile belli maddelerin beyi ...
Kas :
Genellikle sinir sisteminin bir uyarısı ile olmak üzere kasılabil ...
kas tonusu :
Bir kasın gerilmeye karşı gösterdiği direnç. Tonus artarsa kaslar ...
kateter :
Bir vücut boşluğuna sıvı aktarımı veya tahliyesi amacıyla yerleşt ...
klonus :
Kaslarda hızlı kasılma ve gevşeme ile seyreden anormal sinir-kas ...
konstipasyon :
Kabızlık veya peklik. Dışkının katılaşmasına neden olur. ALS'de s ...
Kraniyal sinirler :
Beyinden çıkan 12 çift sinir. Kafa sinirleri de denir.
kronik :
Süregen, devamlılığı olan durum.
Lezyon :
Bir vücut dokusunun hasara uğraması.
medulla :
Beyin sapının solunum başta olmak üzere pek çok davranış açısında ...
Merkezi sinir sistemi :
Beyin ve omurilikten oluşan sistem.
motor nöron :
Merkezi sinir sisteminden kaslara, salgı bezlerine veya dokulara ...
Motor Nöron Hastalığı :
Amiyotrofik lateral skleroz yerine kullanıldığı da olmaktadır, as ...
MRI :
Manyetik rezonans görüntüleme. Teşhis amacıyla vücut görüntülerin ...
Multipl skleroz :
Merkezi sinir sistemini etkileyen kronik bir hastalık. Kas zafiye ...
Müsküler distrofi :
Nedeni bilinmeyen, ırsi, sakatlığa neden olan, kas güçsüzlüğü ve ...
Myastenia Gravis :
Kas-sinir kavşağını etkileyen ve bağışık sistemiyle ilgili bir ha ...
Nörolog :
Sinir sistemi hastalıkları konusunda uzman olan hekim.
Nöroloji :
Sinir sistemi hastalıkları konusunda uzmanlaşmış olan tıp bilimi.
Nöromüsküler :
Hem sinirleri hem de kasları etkileyen.
nöromüsküler kavşak :
Sinir hücresi ile kas arasındaki kavşak yani sinaps.
nöron :
Önemli bir bölümünü beynin oluşturduğu merkezi sinir sisteminde y ...
nörotransmiter :
Sinaps aralığında sinirler arası iletişimi sağlayan kimyasal madd ...
otonom sinir sistemi :
Sinir sisteminin kalp, akciğerler gibi iç organları kontrol eden ...
Ödem :
Dokuda şişliğe neden olacak şekilde sıvı toplanması.
Ön boynuz hücresi :
Kas faaliyetini kontrol eden ilk uyarının geldiği merkez
paraliz :
Vücudun belli bir bölgesinde istemli hareketlerin yapılamaması. K ...
Parapleji :
Bacakları etkileyen felç. Omurilik hasarına bağlı olduğunda gövde ...
parkinson hastalığı :
Orta ve ileri yaşta görülebilen titreme, artan katılık, hareketle ...
Primer Lateral Skleroz :
Üst motor sinir hücrelerinin bozukluğuyla seyreden ilerleyici sin ...
prognoz :
Hastalığın belli bir hastada izlediği seyir.
Pseudobulbar felç :
Konuşma, çiğneme ve yutmada güçlükle seyreden durum. Bu durum bul ...
Pulmoner :
Akciğerlere ait.
refleks :
Bir uyarıya verilen otomatik yanıt.
Respirator :
Yapay solunum cihazı. Portatif de olabilir. Solunum güçlüğü uzun ...
Rilutek :
Amerikan Gıda ve İlaç Federasyonu (FDA) tarafından onaylanan tek ...
Riluzole :
Amerikan Gıda ve İlaç Federasyonu (FDA) tarafından onaylanan tek ...
Serebrospinal sıvı :
Beynin içindeki ventrikül denen boşlukları, beynin çevresini ve o ...
sinaps :
Bir sinirin aksonu ile diğerinin dendriti arasında bulunan kavşak ...
sinir ileti hızı :
Elektriksel olarak uyarılan bir sinirin ileti meydana getirme sür ...
skleroz :
Vücudun bir parçasının veya sinirlerin kalınlaşması veya sertleşm ...
Spastisite :
Kas gerginliğinde istenmeyen bir artış nedeniyle hareket etmenin ...
Spinal kord :
Kafatasından kuyruk sokumuna dek omurga içinde yer alan merkezi s ...
Spinal müsküler atrofi :
Sadece alt motor sinirlerin etkilendiği hastalık.
Spondiloz :
Omuriliğin boyun kısmının hastalığı. ALS ile karıştırıldığı olur. ...
Sürekli pozitif hava basıncı :
Kişinin kendi solunumunu destekleyen ventilasyon yöntemi.
trakea :
Soluk borusu. Solunum sisteminin boyunda yer alan bölümüdür.
Trakeostomi :
Solunuma yardımcı olmak için soluk borusunun ön tarafında cerrahi ...
Üst motor sinir :
Beynin motor kısmından kaynaklanan ve omurilik boyunca uzanan sin ...
Ventilator :
ALS'nin ileri evresinde olduğu gibi, solunum kaslarının çalışmadı ...