eng

Fon Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
Altın Fonu :
Fon portföyünün en az %80’ini ulusal ve uluslararası borsalarda i ...
Başlangıç Sermayesi :
Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların sahip olmaları zorunlu ola ...
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu :
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yerli ve/veya ya ...
Borsa :
6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bend ...
Borsa Yatırım Fonu :
Borsa yatırım fonu, katılma payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem ...
Büyüme Amaçlı Fonlar :
Yatırım yapılacak varlıkların, bunlardan elde edilecek sermaye ka ...
Çıkarılmış Sermaye :
Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların satışı yapılmış paylarını ...
Dar Yetkili Aracı Kurum :
Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ili ...
Değişken Şemsiye Fonu :
Portföy sınırlamaları itibarıyla yukarıdaki fon türlerinden herha ...
Dengeli Fon :
Fon portföyünün tamamını, ortaklık payı, borçlanma araçları ve ki ...
Emeklilik Yatırım Fonu :
Emeklilik Şirketi tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde al ...
Endeks Fon :
Hisse Senedi Endeks Fonu, Tahvil Endeks Fonu, Sektör Endeks Fonu ...
Esnek Fon :
Fon portföyünün tamamını, değişen piyasa koşullarına göre Emeklil ...
Finansal Varlıklar :
Sermaye piyasası araçları, para piyasası araç ve işlemleri, nakit ...
Fon :
Katılma payları bir şemsiye fona bağlı olarak ihraç edilen yatırı ...
Fon Birim Pay Değeri :
Fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle eld ...
Fon İzahnamesi :
Fonun özelliklerine ve buna bağlı hak ve risklere ilişkin olarak ...
Fon Sepeti Fonu :
Portföyünün en az %80’ini yatırım fonlarının ve borsa yatırım fo ...
Fon Sepeti Şemsiye Fonu :
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, diğer fonların v ...
Fon Toplam Değeri :
Fon portföyündeki varlıkların Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili ...
Garantili Şemsiye Fon :
Uygun bir yatırım stratejisine ve garantör tarafından verilen gar ...
Garantör :
Garantili yatırım fonları tarafından bilgilendirme dokümanlarında ...
Gayrimenkul Yatırım Fonu :
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca nitelikli ...
Gelir Amaçlı Fonlar :
Yatırım yapılacak varlıkların, bunlardan elde edilecek temettü ve ...
Geniş Yetkili Aracı Kurum :
Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ili ...
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu :
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca, nitelikli ...
Halka Açık Ortaklık :
Payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan ano ...
Halka Arz :
Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan ...
Hisse Senedi Fonu :
Fon portföyünün en az %80’ini düzenli temettü ödemesi yapan ve fi ...
Hisse Senedi Şemsiye Fonu :
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, yerli ve/veya ya ...
İhraç :
Sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, hal ...
İhtisaslaşmış Fonlar :
Fon portföyüne belirli sektör ve endeksler bazında yatırım yapan ...
Kaldıraçlı işlem :
Yatırılan teminat tutarı karşılığında, döviz ve kıymetli madenler ...
Kamu Borçlanma Araçları Fonu :
Fon portföyünün en az %80’ini, kamu borçlanma araçlarının konu ol ...
Kamu Likit Fonu :
Fon portföyünün en az %80'ini, kamu borçlanma araçlarının konu ol ...
Kamuyu Aydınlatma Platformu :
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), sermaye piyasası ve Borsa mevz ...
Karma Borçlanma Araçları Fonu :
Her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak şekild ...
Karma Fon :
Her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak şekild ...
Karma Likit Fon :
Fon portföyünün tamamını kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçl ...
Katılım Şemsiye Fonu :
Portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma he ...
Katkı Fonu :
Katılımcılar adına ödenen devlet katkılarının yatırıma yönlendiri ...
Kısmi Yetkili Aracı Kurum :
Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ili ...
Kıymetli Madenler Fonları :
Fon portföyünün en az %80’i altın ve diğer kıymetli madenler ile ...
Kıymetli Madenler Fonu :
Fon portföyünün en az %80'ini ulusal ve uluslararası borsalarda i ...
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu :
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, borsada işlem gö ...
Kira Sertifikası :
Her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık ...
Kira Sertifikası Fonu :
Fon portföyünün en az %80’ini kira sertifikalarına yatıran ve kir ...
Koruma Amaçlı Şemsiye Fon :
Uygun bir yatırım stratejisine dayanılarak en iyi gayret esası çe ...
Kurucu :
Kanunun 55’inci maddesi kapsamında ana faaliyet konusu yatırım fo ...
Menkul Kıymetler :
Para, çek, poliçe ve bono hariç olmak üzere; 1) Paylar, pay benze ...
Merkezî Karşı Taraf :
Alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı da alıcı rolünü üstlenerek t ...
Nitelikli Yatırımcı :
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ni ...
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu :
Fon portföyünün en az %80’ini özel sektör borçlanma araçlarına ya ...
Özel Sektör Likit Fonu :
Fon portföyünün en az %80'ini özel sektör borçlanma araçlarına ve ...
Para Piyasası Fonları :
Devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likid ...
Para Piyasası Şemsiye Fonu :
Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalm ...
Profesyonel ve genel müşteri :
Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esaslarına ili ...
Sektör Fonu :
Fon portföyünün en az %80’ini, belirli sektör ya da sektörlerde b ...
Serbest Şemsiye Fon :
Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kur ...
Sermaye Piyasası Araçları :
Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dah ...
Şemsiye Fon :
Katılma payları tek bir içtüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonla ...
Tezgahüstü İşlem :
Borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri dışında kalan piya ...
Tezgahüstü Piyasa :
Borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri dışında kalan piya ...
Türev Araç :
Aşağıda sayılan veya Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer ...
Türev Araçlar :
Aşağıda sayılan veya Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer ...
Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu :
Yatırım fonu katılma belgelerinin elektronik bir merkezi platform ...
Varlık Kiralama Şirketi :
Kira sertifikası ihraç etmek üzere anonim şirket şeklinde kurulmu ...
Yatırım Fonu :
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca, tasarruf ...
Yatırım Kuruluşu :
Aracı kurumlar, bankalar ve yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulun ...