eng

Satranç Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
Açarak şah :
Bir taşın oynayarak, diğer bir taşın önünü açmasıyla şah çekmesid ...
Açık hat :
Üzerinde piyon bulunmayan dikeye denir.
Açmaz :
Yerinden kaldırılınca kendi şah’ını rakibin atağına açık bırakan ...
Ağır parti :
Tarafların iki saat civarında zaman aldıkları oyun tarzıdır.
Ağır taş :
Satrançta vezir ve kale taşlarına ağır taş denir.
Ajurne :
Oyunun sonra devam edilmek üzere ertelenmesidir.
Aletler :
Atlara ve fillere verilen isim.
Armageddon :
Eleme usulü maçlarda eşitlik bozulmayınca siyahın 5, beyazın ise ...
Askıda piyon :
4. yataydaki ve diğer piyonlar tarafından desteklenmeyen piyonlar ...
Avrupa Satranç Birliği :
Avrupa satrancının çıkarları için bağımsız bir birliktir.
Ayrık piyon :
Bitişik dikeylerde aynı renkte piyon olmamasıdır.
Azınlık akını :
Piyon sayısının rakiptekinden az olduğu kanatta bir veya daha faz ...
Bekleme hamlesi :
Başlıca amacı oyun sırasını rakibe bırakmak olan hamle.
Bloke etme :
Savunmada önemli bir taşı etkisiz kılmak veya bir taşın hareket k ...
Büyükusta :
Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından verilen en büyük unva ...
çatal :
Rakip taşın birden çok taşı istemesi durumuna denir.
Çifte şah :
Bir taşın hareketiyle hem kendisinin hem de önünü açtığı taşın şa ...
Çifte tehdit :
Oyunculardan birinin hamle yaparak iki ayrı taşı istemesi durumun ...
değirmen :
İki taşın birden sırayla rakip şahı tehdit ederken açarak şah teh ...
değişme :
Tarafların taş alıp vermeleri.
dikey :
Satranç tahtasının dikey olarak sekize bölünmesiyle ortaya çıkan ...
diyagonal :
Çapraz karelere verilen isimdir.
diyagram :
Satrançta konumları gösteren şekilleri ifade eder.
Döner turnuva :
Turnuvadaki tüm oyuncuların birbiriyle oynadığı turnuva sistemidi ...
Duble piyon :
Aynı renkte iki piyonun bir dikey üzerinde bulunması durumuna den ...
ELO :
Uluslararası Satranç Federasyonu'nun uyguladığı sıralama, derecel ...
Etüt :
Taraflardan birinin koşulan şartlara göre oyunu kazanmak veya ber ...
Feda :
Belli bir amaç uğruna taraflardan birinin sahip olduğu materyalde ...
FIDE Ustası :
Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından verilen bir unvandır.
Fianchetto :
Filin büyük çapraz üzerinden gelişmesine denir.
figür :
Taş, alet. Piyonlar haricindeki diğer taşlar için kullanılan ifad ...
Fischer saati :
Zaman sıkışıklığını engellemek amacıyla her hamlede belli miktar ...
Fisher satrancı :
Piyonların yine ön tarafta olduğu ve geri kalan taşların farklı k ...
Fora :
Daha kuvvetli oyuncunun rakibine verdiği materyal avantajına deni ...
Gambit :
Hızlı gelişim amacıyla piyon veya taş feda edilerek oynanan açılı ...
Geçer Piyon :
İlerlemesi rakip piyonlarla engellenemeyen piyon.
Geçerken Alma :
İlk karesinde bulunan bir piyonun iki sürülmesi sonrası, yan yana ...
Geri kalmış piyon :
Bir piyon zincirinde bir başka piyon tarafından korunamayan piton ...
Giyotin :
Hızlı oyun bitişine verilen isimdir.
Giyotin sistemi :
Tarafların tüm zamanının başta verilen zamanla sınırlı olduğu oyu ...
Hafif taş :
Fil ve at hafif taş olarak adlandırılır.
hat :
Satranç tahtasındaki taşların geliş gidiş yoludur.
Hat açma :
Satranç oyununda yatay, dikey ve diyagonal hatların açılmasıyla y ...
hava deliği :
Rok yapmış şahın güvenliği amacıyla önündeki piyonlardan birinin ...
Hızlı satranç :
Sporculara yalnızca 15 ila 60 dakika verilerek oynanan oyunlara d ...
İsviçre sistemi :
Çok sayıda oyuncuların katıldığı turnuvalarda eş puanlı oyuncular ...
Jadub :
Herhangi bir taşı düzeltirken, oynama zorunluluğunda kalmamak içi ...
kalite :
Kale ile hafif bir figür arasındaki kuvvet farkı. Bir hafif figür ...
kanat :
Satranç tahtası iki kanattan oluşur. Vezirin bulunduğu yarıya vez ...
karşı saldırı :
Saldırıyı savunmadaki tarafın saldırıyla yanıtlaması.
Knock-out sistem :
Eleme usulü satranç turnuvası.
Kombinezon :
Hamle zorunluluğu içeren ve içinde feda olan hamle serisi.
kompansasyon :
Materyal veya maddi üstünlüğe karşılık konumsal üstünlük elde etm ...
Konsültaston Partileri :
Tarafların (veya yalnız bir tarafın) 2-3 kişi tarafından oluşturu ...
Körleme satranç :
Tahtaya bakmadan oynanan satranç türüdür.
Majorite atak :
Şah ve vezir kanatlarından birinde piyon sayısı fazla olan tarafı ...
manevra :
Figürleri daha iyi konumlara getirebilmek veya rakipte bir takım ...
materyal :
Taşlar için kullanılan genel ifadedir.
medyan :
Turnuva sonunda eş puan ile bitiren oyuncular arasında eşitlik bo ...
merkez :
d4, d5, e4, e5 karelerine verilen ad.
Minorite atak :
Şah, vezir kanatlarının birinde piyon sayısı az olan tarafın, piy ...
norm :
Belli bir başarının FIDE tarafından onaylanması.
notasyon :
Hamlelerin belirli kurallara uygun olarak rakam ve harf kullanara ...
Opozisyon :
Şahların aralarında 1-3-5 kare olacak şekilde aynı satırda, aynı ...
Pat :
Şahın tehdit altında olmadığı, ancak kurallara uygun hamlenin yap ...
PGN :
Oyunları izlettiren programlarda kullanılan bir tür notasyon yazm ...
Piyon terfi :
Son yataya ulaşan piyonun daha güçlü bir taşa dönüşerek hareket e ...
Piyon zinciri :
Bir çapraz sütun üzerinde aynı renkten birkaç piyonun sıralanması ...
problem :
Taraflardan birinin mat ettiği düzenlenmiş konumlardır.
Rating :
Satrançta oyuncuların seviyesini belirleyen puan sistemidir.
Rok :
Şahın güvenliğini ve kalenin oyuna girmesini sağlamak için yapıla ...
Saptırma :
Taşın savunmadan veya görevinden uzaklaştırılması.
Simultane :
Bir oyuncunun aynı anda birden fazla oyuncuyla oynamasıdır.
Solkoff :
Turnuva sonunda eş puan ile bitiren oyuncular arasında eşitlik bo ...
Sürekli şah :
Daimi şah veya devamlı şah. Şahlardan birinin rakibin şahlarından ...
Şah çekme :
Şahı tehdit etmek. Kiş çekme.
Şah kanadı :
Satranç tahtasında oyuncunun sağ tarafında bulunan taraf .
Şiş :
Değerli bir taşı tehdit etmek ve o taşın kaçması halinde arkadaki ...
Taktik konum :
Taktik atak durumuna zemin oluşturan pozisyonlara taktik konum de ...
Taş kudurması :
Sürekli taş çekebilen vezir kaleye özgü pat kombinezonlarından bi ...
Taşlar :
Şah, vezir, kale, fil, at ve piyonların tümünü kaplayan bir deyim ...
Taşların uyumu :
Taşların birlikte hareket edebilmesidir..
Tempo :
Bir tempo, bir hamle birimidir. Tempo kaybı, zaman kaybını ifade ...
tuşe :
Dokunduğu taşı oynama gerekliliği.
Ulusal Kuvvet Derecesi :
Türkiye’de kullanılan rating sistemidir.
Uluslararası Satranç Federasyonu :
Tüm ülkelerin satranç federasyonlarını birbirine bağlayan ve ulus ...
Uluslararası Usta :
Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından verilen bir unvandır.
Uluslararası Yazışmalı Satranç Federasyonu :
Bakınız: Uluslararası Yazışmalı Satranç Federasyonu
Usta Adayı :
Uluslararası Satranç Federasyonu tarafından verilen bir unvandır.
varyant :
Sürdürüm veya devam yolu. Belli bir amacı güden hamle zinciri.
Vezir kanadı :
Satranç tahtasında oyuncunun sol tarafında bulunan taraf.
Yarı açık hat :
Üzerinde yalnız bir piyon bulunan dikey.
yatay :
Satranç tahtasını paralel olarak sekize böldüğümüzde ortaya çıkan ...
Yazışmalı satranç :
Tarafların e-posta yoluyla oynadığı satranç.
yıldırım :
Taraflara genelde en çok 5 dakikanın verildiği hızlı oyun tarzı.
Yıldırım Oyunu :
Her bir oyuncu için 10 dakika ve altında süre verilen oyun tarzı. ...
Zaman kıtlığı :
Saatle oynanan oyunlarda zaman sıkışıklığını ifade için kullanılı ...
Zayıf hane :
Rakip figürlerin hücumu karşısında savunulması zor olan karelerdi ...
Zayıf kare :
Rakip figürlerin hücumu karşısında savunulması zor olan karelerdi ...