eng

Yayıncılık Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
Afrika İletişim Düzenleyici Kurullar Ağı :
1998 yılında Libreville - Gabon'da kurulmuştur. Afrika İletişim D ...
Akdeniz Düzenleyici Kurullar Ağı -ADKA :
1996 yılında Fransa Görsel İşitsel Kurulu CSA tarafından Akdenize ...
ALI-ABA :
Uyduya dayalı olarak iş dünyasına ait televizyon hizmetleri aracı ...
Amerikan İş Dünyası Basın Kuruluşu :
1907 yılında ABD'de kurulan kuruluşun 189 üyesi, 1200 yayıncı üye ...
Amerikan Reklam Ajansları Derneği :
ABD'de 1917 yılında kurulmuş reklam sektöründe ticari kuruluşları ...
Amerikan Reklamcılar Federasyonu :
Merkezi Washington'da kurulmuş en eski ulusal reklam ticaret dern ...
Analog anahtarı :
Analog bir sinyali sayısal bir sinyale dönüştürmeksizin çalışan d ...
Analog İletim :
Aralıklı değişen sinyalin aksine sürekli olarak değişen bir sinya ...
Araçtan Bilgi ve İletişim Sistemi :
Japonya'da araç sürücülerine trafik ve seyahat bilgisi sağlayan b ...
Artırılmış Tanımlı TV :
Mevcut iletim ve alıcı cihazla uyumlu artırılmış kalitedeki telev ...
Asya Pasifik Uydu İletişim Konseyi :
BM desteğinde 1992 yılında Tavsiye Kararıyla kurulan bir bölgesel ...
Asya Yayın Birliği (Kamu yayıncıları için) :
1964 yılında kurulan Birlik 53 ülkeden 170'i aşkın üyeye sahiptir ...
Avrupa Bilişim Şebekesi :
Şebekelere ilişkin araştırmaları kolaylaştırmak ve standartlar üz ...
Avrupa Birliği Konseyi :
AB Hükümet Başkanlarının senede 3-4 kez AB Komisyonu Başkanı ile ...
Avrupa Birliği Sayıştayı :
AB'nin temel organlarından biri olan ECA, AB'nin tüm diğer organl ...
Avrupa Düzenleyici Kurullar Platformu :
Avrupa medyasının gelişimi ve birbiriyle yakınlaşmasına katkıda b ...
Avrupa Görsel-işitsel Gözlemevi :
Avrupa'da görsel-işitsel endüstri hakkında bilgi toplayan, derley ...
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı :
Bu teşkilat 1990 yılında imzalanan Paris Şartı çerçevesinde Yeni ...
Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu :
Avrupa Konseyi bünyesinde 9 Ekim 1993 tarihindeki Viyena Bildirge ...
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AIHM) :
Avrupa Konseyi'ne bağlı olarak çalışan AİHM, üye Devletlerden gel ...
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi :
1949 yılında imzanlanmıştır. Türkiye'nin de taraf olduğu insan ha ...
Avrupa Konseyi :
1949 yılında kurulan Avrupa Konseyi'nin 47 üyesi vardır. Kuruluş ...
Avrupa Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi :
Avrupa'da ortak değerlerin ve amaçların tek bir çatı altında topl ...
Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Konferansı :
1959 yılında 19 Avrupa ülkesi tarafından kurulmuştur. Posta ve te ...
Avrupa Reklam Standartları Birliği :
Merkezi Brüksel'de olan, 1992 yılında kurulmuş ve kar amaçlı olma ...
Avrupa Sayısal Hakları :
Avrupa'da sayısal yayıncılığa geçişte izleyici hajklarını korumak ...
Avrupa Standartlar Komitesi :
1961 yılında Avrupa Topluluğu ve Avrupa Serbest Ticaret Alanı ülk ...
Avrupa Şartlı Erişim Sözleşmesi :
Bu sözleşme 2002 yılında yürürlüğe girmiş olup, şifreli yayınlarl ...
Avrupa Telekomünikasyon Ağı İşletmecileri Birliği :
Merkezi Brüksel'de bulunmakta ve 1992 yılında kurulmuştur.
Avrupa Telekomünikasyon Standartları Komitesi :
Avrupa'da telekomünikasyon standartlarının oluşturulması ve geliş ...
Avrupa Ticari Televizyonlar Birliği :
Avrupa'daki özel yayın kuruluşları tarafından 1989 yılında kurula ...
Avrupa Toplulukları Bütünleştirilmiş Gümrük Tarifeleri :
2658/87 sayılı Tüzük ile kabul edilen Kombine Nomenklaturası esas ...
Avrupa Uydu Telekomunikasyon Kuruluşu :
850 kanal üzerinden tüm kıtalara uydu üzerinden yayın ve haberleş ...
Avrupa Yargıçları Danışma Konseyi :
Yargıçların bağımsızlığı, tarafsızlığı ve yetkileri ile ilgili ko ...
Avrupa Yayın Birliği :
Merkezi Cenevre'de olup, 1950 yılında kurulmuştur. Avrupa ülkeler ...
Avrupa-Afrika Uydu Yayın İletişim Şebekesi :
Bu şebeke geniş bant üzerinden etkileşimli mültimedya hizmetleri ...
Bağımsız Televizyon Komisyonu :
OFCOM bünyesinde İngiltere'de televizyon yayınlarının içeriğinin ...
Bağımsız Yayıncılık Kurulu :
1972 yılında Ses Yayın Kanunu ile kurulmuştur. Ticari radyo ve ...
Bilgi Toplumunda insan hakları Uzmanlar Grubu :
2005 yılında Avrupa Konseyi yürütme komitelerinden biri olan CDMC ...
Bilgi Toplumunda Kamu Medya Hizmeti Uzmanlar Grubu :
2005 yılında Avrupa Konseyi yürütme komitelerinden biri olan CDMC ...
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü :
Uluslar arasında ortak çalışmayı geliştirererk uluslararası barı ...
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı :
BM'in küresel bir kalkınma şebekesi olup, bu program 166 ülkeyi k ...
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı :
Sürdürülebilir sanayi kalkınma için özenli çözümler sunarak insan ...
C-Bant :
Uydu ve mikrodalga iletimi için kullanılan elekromanyetik spektru ...
Çok noktadan Çoklu kanal Yayın Dağıtım Hizmeti :
Bir mikrodalga görüntü iletim tekniğidir. Abonenin alıcı bir ante ...
Daimi Temsilciler Komitesi :
Avrupa Birliği'nin tarım alanı dışındaki tüm konularda çalışmalar ...
Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi :
Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi iki etapta gerçekleştirilmiştir. 10- ...
Dünya Ekonomik Forumu :
Bu forumun merkezi Cenevre’de bir dernek olup, her yıl ülkelerin ...
Dünya Ticaret Örgütü :
WTO, 1 Ocak 1995’de, uluslararası ticaretin en etkin kurumu olar ...
Eğitim Yürütme Komitesi :
Avrupa Konseyi'nin eğitim alanındaki çalışmalarını yürüten CDMC d ...
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü :
Küresel ekonominin ekonomik, sosyal ve yönetişimsel zorluklarını ...
Fransızca Konuşan Medya Düzenleyici Kurulları Ağı :
Kuruluş toplantısı 1 Temmuz 2007 tarihinde Ouagadougou'da (Burkin ...
Gelişmiş Televizyon Sistemleri Komitesi :
Sayısal televizyon için gönüllü standartlar geliştirmeyi amaçlaya ...
Genişband Avrupa Uydu Yayın İletişim Sistemi :
Bu sistem etkileşimli mültimedya hizmetleri için oluşturulmuş bir ...
Genişband Tümleşik Hizmetler Sayısal Ağı :
Çoklu-ortam uygulamalarına en uygun bir iletim teknolojisidir.
Görsel-işitsel Medya Hizmetleri Yönergesi :
18.12.2007 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanar ...
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması :
İlk 1947 yılında imzalanmıştır. Amacı uluslararsı ticaretin önünd ...
Hukuki İşbirliği Avrupa Komitesi :
1963 yılında Avrupa Konseyi bünyesinde kurulmuştur. Hukuki işbirl ...
IIR Telecoms & Technology London :
Uluslarası perspektifte telekomünikaseyon ve iletişim sanayileri ...
İleri İletişim Derneği :
1990 yılında kurulmuş uluslararası bir sivil toplum örgütleri ağı ...
İngiliz Medya Araştırma Derneği :
1998 yılında pazar araştırması faaliyeti yürüten iki ticari derne ...
İngiltere İletişim Ofisi :
2002 yılında özel yasa ile İngiltere'de kurulmuştur. İletişimin h ...
İnsan Hakları Yürütme Komitesi :
Avrupa Konseyi'nin insan haklarını korumak ve geliştirmek amacıyl ...
İzlerkitle akışı, izleyici akışı :
Bir yayın programı sırasında televizyonu açma ve kapama veya kana ...
Ka-Bant :
Uydu iletişiminde artan biçimde kullanılan 18 ila 30 GHz arasında ...
Kanada Rd-TV ve İletişim Kurulu :
Kanada'nın yayıncılık ve iletişim alanındaki düzenleyici kuruluşu ...
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) :
Ülkemizin girişimleri ile 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul Zirv ...
K-Bant :
Uydu iletişiminde artan biçimde kullanılan 10 ila 12 GHz arasında ...
Kitle İletişim Politikası Avrupa Bakanlar Konferansı :
Avrupa Konseyine üye Devletlerin medyadan sorumlu bakanlarının ka ...
Kitle İletişim Yürütme Komitesi :
Avrupa Konseyi'nin medya alanındaki konularda çalışmalar yapan Ko ...
Kriz zamanlarında ifade ve haber alma özgürlüğü Uzmanlar Grubu :
2005 yılında Avrupa Konseyi yürütme komitelerinden biri olan CDM ...
Ku-Bant :
Uydu iletişiminde artan biçimde kullanılan 12 ila 14 GHz arasında ...
Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı :
Merkezi Brüksel'de, 1949 yılında Batılı devletler tarafından aske ...
Kültür Yürütme Komitesi :
Avrupa Konseyi'nin Kültür alanındaki çalışmalarını yürüten ve CDM ...
L-Bant :
Uydu ve mikrodalga iletimi için kullanılan elekromanyetik spektru ...
Medya ve Yeni İletişim Hizmetleri Avrupa Bakanlar Konferansı :
Kitle İletişim Politikası Konferansının içeriği yeni iletişim hiz ...
Medya ve Yeni İletişim Hizmetleri Yürütme Komitesi Başkanlık Divanı :
CDMC çalışmalarını kolaylaştırmak, iş programını ve gündemini haz ...
Medyada çeşitlilik Uzmanlar Grubu :
2005 yılında Avrupa Konseyi yürütme komitelerinden biri olan CDMC ...
Medyakrasi :
Medyanın Hükümeti dolaylı olarak baskı altına alması sonucu demo ...
Mobil Radyo İletişimi :
Her hücresine tahsis edilmiş frekans grupları bulunan hexagonal c ...
Net Rrişim :
Belirli bir zaman diliminde bir kanalın en az bir dakikasını izle ...
Ortalama İzleyici Oranı; Ortalama Erişim :
Bir programın yayın süresi sırasında her dakikanın izleyici oranı ...
Özellikli Mobil Radyo :
800 MHz ya da 900 MHz bandlarda çalışan çift yönlüradyo sistemler ...
Pay Endeksi :
Bir radyo/TV yayınının süre olarak, belli bir hedef kitlede dinle ...
Pazarlama Hizmetleri Denetleme Bürosu :
1995 yılında Tiraj Denetleme Bürosu tarafından ABD'de kurulmuş ka ...
Sayısal Çoklayıcı(lar) :
Farklı oranlardaki sayısal iletim etkinlikleri arasındaki arayüzü ...
Suç Sorunları Avrupa Komitesi :
1958 yılında Avrupa Konseyi bünyesinde kurulmuştur. Suçun önlenme ...
Tele Promosyon :
Stüdyoda yapılan programların (özellikle yarışma programlarının) ...
Tiraj Denetleme Bürosu :
Kuzey Amerika'da 1914 yılında kurulmuş olan bu büro, dünyanın önd ...
Ulusal Ticari Yayıncılar Derneği :
NAB is 8,300 özel ve yerel radyo and televizyon istasyonu ve yay ...
Uluslararası Frekans Kayıt Kurulu :
ITU üyesi Devletlere frekasların kullanımı, enterfrenasın engelle ...
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu :
Hükümetleri sosyal haklar ve gazetecilerin haklarını geliştirme y ...
Uluslararası İletişim Enstitüsü :
1969 yılında İngiltere'de kurulmuştur. Uluslararası iletişim konu ...
Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği :
ilk 1977 yılında uluslar arası bir konferans şeklinde çalışma yü ...
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği :
Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda faaliyet gösteren bir B ...
Uluslararası Telsiz Kablo Yayınları Kurumu :
Telsiz haberleşme sistemlerinin kullanımının gelişmesini hedefley ...
Uluslararası Ticaret Odası :
Küresel ticareti ve küreselleştirmeyi geliştirmeye ve desteklemey ...
Uluslararası Tiraj Denetleme Federasyonu Kurulu :
1963 yılında tüm ülkelerde sektör destekli gönüllü örgütler taraf ...
Uydu İletişimi Kullanıcıları Konferansı :
ABD'de her yıl farklı bir telekomünikasyon firması tarafından spo ...
Uydu Yayınları ve İletişim Derneği :
ABD'de uydu sanayini temsil edenulusal bir ticaret örgüttür. Merk ...