Belirleyici Etki

Belirleyici Etki (Decisive Influence)

Bir teşebbüsün tek başına ya da başka teşebbüsle/teşebbüslerle birlikte başka bir teşebbüsün stratejik ticari davranışları üzerinde nihai karar verme olanağına sahip olmasıdır.
(Bkz. GÜNGÖRDÜ ve KAYAR (2002))