Bölme/Ayırma/Ayrıştırma

Bölme/Ayırma/Ayrıştırma (Divestiture)

Ortaya çıkan/çıkabilecek rekabet sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilgili teşebbüslerin belirli bir mal varlığını, işletmesini veya bir iş kolunu bünyelerinden ayırarak başka teşebbüslere devretmesi ile bir teşebbüsün kontrolünü sağlayan hisselerin devredilmesi gibi uygulamalar ayırma olarak ifade edilmektedir
(Bkz. ULU (2004) – 17.8.2011 tarih ve 11-45/1043-356 sayılı Rekabet Kurulu kararı)