Çekirdek Satış

Çekirdek Satış (Assured Base of Sales)

Mal veya hizmet sunumunda faaliyet gösteren teşebbüslerin, marka imajı, ürün/hizmet kalitesi, ulaşılabilirlik, satış sonrası servis kalitesi gibi faktörlerin bir sonucu olarak rakiplerinin rekabet baskısını hissetmeksizin yapabildikleri satışlara çekirdek satış denilmektedir. Bir teşebbüsün çekirdek satışa sahip olması, pazardaki toplam talebin belirli bir (esnek olmayan-inelastik) kısmının, söz konusu teşebbüse bağımlı olduğu anlamına gelmektedir. Herhangi bir teşebbüsün çekirdek satışlara sahip olması, söz konusu teşebbüsün pazar gücü ile yakından ilişkili bir durumdur. Dolayısıyla, pazar gücüne sahip teşebbüslerin, genel olarak, çekirdek satışlara sahip oldukları kabul edilmektedir.
(Bkz. KOCABAŞ (2009), s.26-29)