Çekirdek Talep

Çekirdek Talep (Assured Base of Demand)

Bir alıcının herhangi bir ürüne ilişkin toplam ihtiyaçlarının, her hâlükârda belirli bir sağlayıcıdan temin edilmesi beklenen kısmına çekirdek talep denilmektedir. Bu yönüyle çekirdek talep, esnek olmayan (inelastik) bir yapıya sahiptir. İndirim sistemlerinin dışlayıcı etkilerinin tespit edilmesinde kullanılan çekirdek talep kavramı, çekirdek satış kavramı ile yakın ilişkilidir.
Çekirdek satışa sahip olan teşebbüslerin bu satışlarını gerçekleştirdikleri talep, müşterilerin çekirdek taleplerinin toplamıdır. #br#(Bkz. Çekirdek Satış (Assured Base Of Sales) – KOCABAŞ (2009))