Fiilî Rakip

Fiilî Rakip (Actual Competitor)

Bir teşebbüs ile aynı ilgili pazarda faaliyet göstermekte olan teşebbüstür.
(Bkz. Potansiyel Rakip (Potential Competitor) – Rakip (Competitor) – Komisyon (2002))