Yönetilen Dalgalı Kur Rejimi

Yönetilen Dalgalı Kur Rejimi (Managed Float)

Resmi bir kur hedefi olmaksızın döviz kurlarının serbest olarak piyasada belirlendiği, ancak otoritelerin piyasaya döviz satmak ya da piyasadan döviz almak suretiyle kurlara müdahale edebildiği kur rejimidir.