Haberleşme Terimleri Sözlüğü: Kısaltmalar

CDMA :
Geniş spektrum modülasyonu ve girişimi engelleyici kodları kullanan dijital ...
KEP :
Elektronik ortamda hukuken geçerli olacak şekilde, delillendirilmiş kurumla ...