eng

Haberleşme Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
abone :
Bir işletmeci ile elektronik haberleşme hizmetinin sunumuna yönel ...
acil yardım çağrı hizmetleri :
Yangın, sağlık, doğal afetler ve güvenlik gibi acil durumlara ili ...
açık bilgisayar ağı :
İsteyen herhangi bir bilgisayar kullanıcısının bağlanabileceği ve ...
açıktan transit :
Üçüncü bir ülke varışlı gönderilerin kapalı posta düzenleyen ülke ...
açma masası :
Gelen, giden servislerinde posta torba ve paketlerinin açıldığı m ...
adres değiştirme :
Göndericinin adres konusundaki değişiklik talebi.
adres normu :
Mevzuatla belirlenmiş adres standartları.
adressiz basılmış kağıt :
Tüm adreslere veya belirli meslek gruplarına dağıtılmak üzere pos ...
adressiz gönderi :
Herhangi bir adres belirtilmeksizin göndericinin belirleyeceği ad ...
ağ geçidi :
Veri iletişim ağları arasında veri akışını ve anahtarlamasını sağ ...
ağ mimarisi :
Bir bilgisayar ağının protokoller, işlevler ve hizmetler gibi işl ...
ağ, şebeke :
Bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurabildikleri ağ.
ağa erişim noktası :
Abonenin İnternet'e bağlanabildiği nokta.
aktarıcı :
Yerden gelen sinyalin frekansını değiştiren ve gücünü arttıran uy ...
alan adı :
Bir İnternet sitesini tanımlayan adres.
alıcının kendisine teslim :
Gönderici tarafından bir gönderinin sadece alıcının kendisine tes ...
alıcısından ücret ve vergi alınmayacak gönderi :
Tüm ücret ve vergileri kabul esnasında gönderici tarafından ödene ...
alındı :
Bir gönderinin kabul ücretinin alındığına dair göndericiye verile ...
alıp verme merkezi :
Gelen-giden yurt dışı postaların alınıp verildiği merkez.
alma haberi :
Göndericiye, gönderisinin alıcıya teslim edildiğinin bildirilmesi ...
alt çevirici :
Alçak frekansa dönüştüren frekans değiştirici.
amatör bantlar :
Amatörlerin çalışma yapabildikleri frekans aralıkları.
analog veri kanalı :
Veri işaretleri için bir ses bandındaki kanal, girişte kipleyici ...
ankesörlü telefon :
Para, jeton, kodlanmış kartlar ve benzeri yöntemler kullanılarak ...
anma pulu :
Bir kişi veya olayın anısına basılan pul.
anten :
1- Elektrik sinyallerini (voltaj ve akım) elektromanyetik dalgala ...
anten kontrol ünitesi :
Haberleşme için kullanılan anteni istenilen yere yönlendirmek içi ...
antiye :
Posta idareleri tarafından satışa sunulmuş, ücretleri daha öncede ...
AO Maddeleri :
Basılmış kağıtlar, küçük paketler, körlere özgü yazılar
arabağlantı :
İki ayrı telekomünikasyon şebekesi arasındaki telekomünikasyon tr ...
aracı merkez :
Bir gönderinin aktarmasını gerçekleştiren hizmet birimi.
aracı ülke :
Üçüncü ülke varışlı bir postaya aracılık eden ülke.
araç takip sistemi :
Posta ve diğer amaçlar için kulla
arayan abonenin numarasının görünmesi :
Kişi bir arama yaptığı zaman abone numarasının karşı tarafta görü ...
arayüz :
Kullanıcının, telekomünikasyon şebekesine erişimini sağlayan fizi ...
ardiye ücreti :
Normal süresi içinde alınmayan
asenkron veri iletimi :
Paket anahtarlama temeline göre çalışan bir veri protokolü.
asimetrik sayısal abone hattı :
Bakır telefon hatları üzerinden genişbant erişim sağlayan bir tra ...
ateşleme verimliliği :
Ateşlemenin ne kadar verimli olduğunu gösteren değer.
ayırıcı, dağıtıcı :
Bir işareti iki veya daha fazla yola ayırmak veya dağıtmak için k ...
ayırım (işleme) merkezi :
Gönderilerin varış yerine göre ayırım işlemlerini yapan özel merk ...
bakış açısı :
Çanak antenin uyduya baktığı açı.
bant :
Spektrumda belli bir frekans aralığını içine alan bölge.
bant genişliği :
Frekans spektrumunda tanımlanmış frekans aralığı.
basılmış kağıt :
Kâğıt, karton veya basımda kullanılmasına alışılmış başka maddele ...
basit bölüm :
Hiçbir sınıflandırmaya ihtiyacı olmayan bölüm.
basit nesne erişim protokolü :
Ağ tabanlı objelerin bilgilerinin kolay edinilmesini sağlayan yaz ...
basit veri elemanı :
Tek bir değer taşıyan veri elemanı.
baz istasyonu :
Hücre içinde cep telefonlarıyla radyo sinyalleri aracılığıyla ile ...
besleyici :
Uydu anteninde bulunan sinyalin giriş ve çıkışında kullanılan cih ...
bildirme kağıdı :
Torba içerisindeki kayıtlı gönderilerin dökümünün yapıldığı liste ...
bilgi aktarımı :
Bir veri kaynağından bir veri alıcısına yapılan veri iletiminin s ...
bilgi güvenliği :
Bilginin yetki dışı bir başka kişiye aktarılma, değiştirilme, örs ...
bilgi işlem merkezi :
Bilgi işleme hizmetleri için gerekli tüm bilgisayar donanım ve ya ...
bilgi teknolojisi :
Özellikle büyük bir kuruluş ya da şirket içinde, bilgi yönetimi v ...
bilgisayar :
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi ...
bilişim :
İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişimin ...
birleşik posta :
Elektronik gönderi ve fiziksel tes limin bir araya gelmesinden ol ...
birleştirici :
İki veya daha fazla işareti birleştirmek için kullanılan alet vey ...
bit :
İkili düzende her bir rakama (0 veya 1) bit denir.
bit hata oranı :
Bir örnekteki bit hatalarının sayısının örnekteki bitlerin toplam ...
bozulabilir ve bulaşıcı madde :
Posta yoluyla taşınması şarta tâbi bozulabilir bulaşıcı madde.
bulut bilişim :
Temel olarak bir uygulamanın, web üzerinden, kendi sisteminizde h ...
byte :
Bir anlam ifade eden en küçük sayısal veri kümesi. Bir byte 8 bit ...
Cep telefonu :
Kişinin yanında taşıyabildiği kablosuz telefon, mobil telefon
cevap kuponu :
UPU tarafından tedavüle çıkarılan ve bir posta pulu karşılı ğında ...
cihet :
Bir dağıtıcının günlük ya da periyodik zamanlarla dolaştığı parku ...
coğrafi veri :
Nesnelerin coğrafi konumlarını ve aralarındaki ilişkileri belirle ...
cut-off zamanı :
Gönderinin planlanan sürede alıcısına teslimini sağlamak amacıyla ...
çağrı bekletme :
Kişinin bir telefon görüşmesi yaptığı sırada gelen ikinci bir ara ...
çağrı merkezi :
Tüketicilere yararlanılan hizmetler ile ilgili olarak bilgilendir ...
çağrı yönlendirme :
Kullanıcının bir telefonu alternatif bir yerde çalmak üzere progr ...
çapraz modülasyon :
Aynı ortamda iletilen iki işaretin birbirini modüle ederek istenm ...
çevre donanımı :
Bir bilgi işlem dizgesinde, dizgenin dışarıyla iletişimini sağlay ...
çıkış verileri :
Bilgisayar tarafından işlenmiş olup bir bellek ortamına kaydedilm ...
çok düşük frekans :
3 ile 30 kHz arasındaki frekans aralığı.
çoklu ortam :
Birden fazla ortam ögesini (metin, dairesel polarizasyon grafikle ...
çoklu ortam mesaj hizmeti :
Kullanıcıların resim, sesli ve görüntülü videolar gibi çeşitli mu ...
çözünürlük :
Bir ölçme sistemi tarafından algılanabilecek en küçük sinyal artı ...
dağıtıcı :
Posta maddelerinin adresinde dağıtım ya da teslimini sağlayan kiş ...
dağıtılmış veriler :
Birden fazla bilgisayara bölük bölük dağıtılmış olmasına rağmen t ...
dağıtımlı veri işleme :
Bilgisayarların boş kapasitelerinden en iyi şekilde yararlanmak a ...
dairesel polarizasyon :
Yayılma esnasında doğrultusu düz gün bir şekilde dönen elektroman ...
dalga kılavuzu :
İçinden sinyallerin geçtiği içi boş kablo/boru.
dar bant :
Bir ses seviyesi hattından daha az veya eşit veri transfer hızı s ...
değer konulmuş koli :
Kayıp, hasar ve çalınma durumunda tazminata esas olacak kadar değ ...
demodülasyon :
Bir taşıyıcı üzerine bindirilen bilgi sinyalinin geri alınma işle ...
deneme mektubu :
Mektubun kabulünden teslimine kadar geçen süreyi ölçmek amacıyla ...
denetim bölütü :
Elektronik belge işlemede, bir gönderimin başını ya da sonunu, ya ...
denetlenebilir veriler :
Anlaşılır ve izlenebilir bir şekilde düzenlenmiş ve bağımsız dene ...
detay frekans planı :
Genel frekans planına uygun olarak belirli bir frekans aralığının ...
devre anahtarlamalı veri aktarımı :
9600 bit/sn hızında devre anahtarlamalı veri iletimi.
dış panelist :
Deneme mektubu düzenleyen, kimliği ve adresi posta idaresince bil ...
dışmerkezlilik :
Eliptik bir yörünge için yörüngenin şeklini belirleyen sabit.
dijital :
Verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösteren; sayısal.
direkt çanta :
Direkt posta düzenlenecek bir ülkeye düzenlenen çanta.
direkt posta :
Çıkış ülkesi tarafından herhangi bir ülkenin aracılığı olmadan va ...
doğrudan arama :
Operatör yardımı kullanmadan yapılan arama.
doğrudan bellek erişimi :
Belleğe veri aktarımını ve bellekten veri okumayı; merkezî işlem ...
doğrudan erişim :
1- Veri saklama ortamında erişilmek istenen tutanağın, bir önce e ...