eng

Alerji Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
Adrenalin :
Anafilaksi gibi akut ciddi alerjik reaksiyonların tedavisinde ilk ...
Aeroalerjen :
Solunum yoluyla vücuda giren alerjenler.
Ağaç Poleni :
Huş ağacı, akça ağaç, fındık, çınar, zeytin gibi tüm ağaçların ol ...
Ağır Kombine İmmün Yetersizliği :
Farklı genetik nedenlere bağlı ortaya çıkabilen, T ve B lenfosit ...
Ağız Alerjisi Sendromu :
Duyarlı besin maddesinin, ağız mukozasına temas etmesiyle ortaya ...
Ağız Çevresi Dermatiti :
Kızarıklık ve soyulmaların olduğu bir zeminde papül ve püstülleri ...
Ağız Dudak Testi :
Alerjen olduğu düşünülen maddenin dudağa teması ile alerjik reaks ...
ağız mukoza zarı :
Ağız iç yüzeyini kaplayan ve salgı üreten doku tabakası.
Ağızdan Besin Yükleme Testi :
Alerjik olaylara neden olduğundan şüphelenilen gıdanın giderek ar ...
Ağızdan İmmünoterapi :
Alerjik hastalıklarda hastanın duyarlı olduğu alerjenin belirli a ...
akarisit :
Ev içi ortamda akarlardan korunma amacıyla kullanılan ve akarları ...
Akciğer Fonksiyon Testi :
Çeşitli akciğer hastalıklarının tanı ve takibinde hastalığın tipi ...
Aktiviteyle Uyarılan Astım :
Fiziksel aktiviteler ile tetiklenen semptomların var olduğu astım ...
Akuajenik Ürtiker :
Su ile temastan kısa süre sonra oluşan ürtiker tipi.
Akut Astım Atağı :
Astımlı bir hastada nefes darlığı, öksürük, hırıltılı solunum, gö ...
Alergoit :
Antijenlere karşı tolerans gelişimini uyaran, kimyasal yapısı değ ...
alerjen :
Genellikle zararsız olarak kabul edilen, ancak duyarlı kişilerde ...
Alerjen Eliminasyon Diyeti :
Alerjen olan maddelerin diyetten uzaklaştırıldığı beslenme şekli.
Alerjen Eliminasyonu :
Alerjen olarak kabul edilen maddelerden uzak durma.
Alerjenden Kaçınma :
Alerjik reaksiyonları tetikleyen maddeler ile temastan kaçınma.
Alerjene Özgül İmmünoterapi :
Alerjik hastalıklarda hastanın duyarlı olduğu alerjenin belirli a ...
alerji :
İmmün sistemin genellikle zararsız olarak kabul edilen alerjen is ...
Alerji Diyeti :
Alerjik bulguların ortaya çıkmasına neden olan besinlerin yer alm ...
Alerjik Bronkopulmoner Aspergilloz :
Astımlı ve kistik fibrozisli hastalarda bronşiyal mukozada koloni ...
Alerjik Çeylit :
Bir alerjenle temas sonrası Tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonu so ...
Alerjik Eozinofilik Proktokolit :
Bakınız: Proteine Bağlı Proktokolit
Alerjik Fungal Sinuzit :
Atopik bireylerde aşırı duyarlılık reaksiyonundan kaynaklanan yay ...
Alerjik Göz Halkası :
Burun tıkanıklığına bağlı venöz konjesyon sonucu oluşan, alt göz ...
Alerjik Hastalık Epidemiyolojisi :
Alerjik hastalıkların çeşitleri, sebepleri, risk faktörleri, sağl ...
Alerjik Konjonktivit :
Konjonktivanın alerjenlerle ortaya çıkan hastalığı.
Alerjik Kontakt Dermatit :
Alerjenlerin deri ile temasının sebep olduğu kronik enflamatuvar ...
Alerjik Rinit :
Alerjenler ile tetiklenen burun tıkanıklığı, hapşırık, burun akın ...
Alerjik Rinokonjonktivit :
Alerjenlerle tetiklenen burun ve göz bulgularının birlikte bulund ...
Alerjik Selam :
Alerjik rinitli çocuklarda burun kaşıntısı nedeniyle avuç içi ile ...
Alerjik Yanıt :
İmmün sistemin alerjenlere verdiği yanıt.
Alerjik Yürüyüş :
Bakınız: Çocukluk Çağı Alerjik Yürüyüşü
Alfa Tümör Nekroz Faktör :
Nötrofil ve monositlerin enfeksiyon bölgesine göçünün uyarılması ...
Altın Tedavisi :
Hastalığın altın tuzlarının uygulanmasıyla tedavi edilmesi.
anafilaksi :
Çeşitli uyaranlara karşı ani olarak gelişen, mast hücrelerinden v ...
Anerji :
Bir antijene karşı tepki göstermeme durumu.
anjiyoödem :
Derinin derin dokularında şişlik ile belirgin, sıklıkla göz kapak ...
Anne Sütü :
Altı aya kadar bebeğin büyüme ve gelişmesi için gerekli olan tüm ...
Annenin Alerjisi :
Annede olan alerji ve alerjik hastalıklar.
Annenin Enfeksiyonları :
Annedeki mikrobiyal enfeksiyonlar.
Arı Alerjisi :
Arı sokması sonrası alerjik reaksiyon görülmesi.
Arı Venom İmmünoterapisi :
Arı alerjisi olan hastada, arı alerjenleri ile hazırlanmış aşılar ...
Arı Zehiri İmmünoterapisi :
Bakınız: Arı Venom İmmünoterapisi
Aspergilloz :
Aspergillus isimli mantar türünün oluşturduğu hastalıklar grubu.
Aspirin Alerjisi :
Asetilsalisilik asit ile oluşan alerjik reaksiyonlar.
Aspirin Duyarlılığı :
Asetilsalisilik asit ile oluşan aşırı duyarlılık reaksiyonu.
astım :
Ataklar hâlinde seyreden nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürü ...
Astım Tahmin İndeksi :
Çocukluk döneminde astım gelişebilecek hastaların tespiti için ku ...
Aşı :
Çeşitli enfeksiyon etkenlerine bağışıklık sağlamak amacıyla, zayı ...
Aşılama :
Aşı uygulaması işlemi.
Ateş Karıncası :
Sokma sonrası yerel veya sistemik reaksiyona neden olabilen bir k ...
atopi :
Alerjik hastalık gelişimine genetik yatkınlık.
Atopi Yama Testi :
Alerjik kontakt dermatit ve/veya atopik dermatitte tanısal amaçlı ...
Atopik Dermatit :
Genellikle atopik kişilerde görülen kronik, kaşıntılı enflamatuva ...
Bağlantı Dengesizliği :
Mayoz bölünme (segragasyon) sırasında hastalık oluşturan mutasyon ...
Bahar Nezlesi :
Bakınız: Alerjik Rinit
Balık Alerjisi :
Bazı balık proteinlerine karşı gelişen anormal reaksiyon.
Balık Yağı Çoklu Doymamış Yağ Asitleri :
Balık yağında bulunan omega 3 ve 6’dan oluşan çoklu doymamış yağ ...
besin alerjisi :
Belirli bir besin maddesine karşı kişinin bağışıklık sisteminin b ...
Besin Dermatiti :
Besin proteinine karşı deride oluşan yangısal yanıt.
Besin Etiketi :
Paketlenmiş gıdalarda besin içeriğinin yazıldığı bölüm.
Besin Proteini Enterokoliti :
Besinde bulunan protein nedeniyle ortaya çıkan enterokolit.
Besin Proteini Enteropatisi :
Erken bebeklik döneminde genellikle inek sütü proteini ile ilişki ...
Besin Proteini Proktokoliti :
Bakınız: Proteine Bağlı Proktokolit
Besin Proteinin Tetiklediği Enterokolit Sendromu :
Duyarlı olunan besin maddesinin alımı sonrasında ortaya çıkan kus ...
Besin Yüklemesi :
Bir besine karşı anormal yanıtın varlığını değerlendirmek için o ...
Besin Zehirlenmesi :
Ağızdan alınan gıda maddesinin bulaşık olmasının veya gıdanın içe ...
Besine Özgün Serum Ige Düzeyi :
Belli bir besin proteinine karşı gelişen serum IgE düzeyi.
Beta Laktoglobulin :
İnek sütünde bulunan ve sıklıkla alerjiye neden olan önemli bir w ...
Bez Dermatiti :
Bebeklerin altlarının bağlandığı bez bölgesinde gelişen deri yang ...
BHR :
Bakınız: Bronş Aşırı Duyarlılığı
Birincil Siliyer Diskinezi :
Solunum yolları, fallop tüpleri ve sperm kuyruklarını kaplayan si ...
Bitki Dermatiti :
Bitkilerle temas sonrası gelişen cilt reaksiyonu.
Boyun Dermatiti :
Boyun bölgesinde görülen, derinin kaşıntılı, yangılı hastalığı.
Böcek Sokması :
Organizmada reaksiyona neden olan böcek sokmaları veya ısırmaları ...
Böcek Sokması Alerjisi :
Arı ve sivrisinek gibi böceklerin içerdiği formik asit nedeniyle ...
bronkospazm :
Bronş ve bronşçukları saran düz (istem dışı çalışan) kasların kas ...
Bronş Aşırı Duyarlılığı :
Bronşların özgül veya özgül olmayan uyaranlara karşı vermiş olduğ ...
Bronş Genişletici Tedavi :
Bronşların genişlemesine yol açan veya mevcut bir fonksiyonel dar ...
Burkard Polen Toplama Cihazı :
Açık havada hava emerek havada bulunan polen ve sporların analizi ...
Burundan Alerjen Yükleme Testi :
Şüpheli alerjenin, küçük miktarda başlanıp belli aralıklarla gide ...
Büyüme Geriliği :
Yaşa göre vücut boyunun beklenen değerlerden az olması.
BVIT :
Bakınız: Arı Venom İmmünoterapisi
C1 Esteraz İnhibitör Eksikliği :
Eksikliği sonucunda tekrarlayan anjiyoödem ataklarıyla seyreden k ...
Ccr5 Antagonistleri :
HIV ile enfekte olmuş kişilerin tedavisinde kullanılan Enfuvirtid ...
Ch50 Testi :
Klasik kompleman yolağının tümüyle sağlam olduğunu anlamak için t ...
Chédiak-Higashi Sendromu :
Deride ve saçta hipopigmentasyon veya albinizm, ağır immün yeters ...
Churg-Straus Sendromu :
Astım, kanda eozinofil hücrelerinin artması ve eozinofilik biriki ...
Çayır Poleni :
Dişi bitkilerin döllenmesini ve yeni bir çimenin oluşmasını sağla ...
Çizik Testi :
Besinler, küf mantarları, polenler gibi alerjenlere karşı oluşan ...
Çocukluk Çağı Alerjik Yürüyüşü :
Alerjik çocukta bebeklik döneminde besin alerjisi, sonra atopik d ...
Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıkları :
Akut veya kronik seyir gösterebilen, sistemik hastalık veya kas i ...
Çölyak Hastalığı :
Buğday, arpa, çavdar gibi yiyeceklerde bulunan bir protein olan g ...
D vitamini :
Kalsiyumun ince bağırsaklardan emilmesini ve kemik yapımında kull ...
Darier İşareti :
Mastositoz veya ürtikerya pigmentozalı hastalarda derinin sürtülm ...
DCs :
Bakınız: Dendritik Hücreler