eng

Atletizm Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
açık yarış :
Olimpiyatların, dünya, ülkeler arası ya da bölgesel birincilikler ...
adçekme :
Yarışçıların deneme sıralarını, koşucuların koşaklarını saptamak ...
adım uzunluğu :
Yürüyüşte, iki uzun adım arasındaki açıklık. İ.A.A.F yönetmeliğin ...
ağırşak :
Bakınız: disk
aktarma alanı :
Bayrak koşularında yarışan takımdaşların, bayrak sopasını, kendi ...
alan yönetmeni :
Yarış alanının giriş çıkışını yardımcılarıyla birlikte düzenleyip ...
aşama :
1. Bayrak yarışlarına katılan takımların her bir koşucusuna düşen ...
aşamalı yarışlar :
Dönemeçte başlayıp düzlükte biten, her koşucunun kendi koşağında ...
atlama :
1. Belirli bir yerden gerilip hız alarak yapılan sıçrama ile vücu ...
atlama alanı :
Atlamaların yapıldığı yüzeyi eğimsiz alan ile çevresi.
atlama çatkısı :
Yüksek atlamalarda kullanılan ayak, çıta ve çıta dayanağından kur ...
atlama çizgisi :
Atlamalarda, atletlerin daha ileriye basamayacaklarını belirten s ...
atlama havuzu :
Atlama yapan yarışçının atlayıştan sonra düştüğü kum ya da benzer ...
atlamalar :
Atletizmin yüksek, uzun, üç adım, sırıkla atlama dallarına verile ...
Atlet :
Atletizmi uğraş edinip dallarındaki yarışlara katılan sporcu.
atletik :
Atletizmle, atletle ilgili atlete yaraşır.
atletizm :
Bedensel dayanıklılığı, doğal devimleri geliştirmeyi amaçlayan, k ...
Atletizm Birliği :
Ülke içindeki atletizm çalışmalarını yürüten, yapılan yarışları d ...
atma döngüsü :
İçinde, disk, gülle, çekiç atma yarışları yapılan 2. 50 m. çapınd ...
atmalar :
Atletizmin gülle, çekiç, disk, cirit atma dallarına verilen ortak ...
başlangıç kirişi :
Cirit gelişme alanının yan çizgilerini atış yönünde sınırlayarak ...
başyargıcı :
Yarışlarda, ölçmelerin denetimini yapmakla görevli, uygulama anla ...
başyargıcı yardımcısı :
Yarışlardaki yanlışları, yönetmelik kurallarına aykırı olayları b ...
bayan atlet :
Atletizmi uğraş edinip, dallarındaki bayanlar arası yarışlara kat ...
bayrak koşusu :
Bakınız: bayrak yarışı
bayrak sopası :
Bayrak yarışlarında, elden ele aktarılan bayrağı simgeleyen, taht ...
bayrak yarışı :
Bayrak sopasını aktarma alanında elden ele geçirme yoluyla, aşama ...
beşli yarış :
Her birine katılmak koşulu ile, beş ayrı dalda düzenlenen bir bir ...
birleşik yarışlar :
Yarışçıların, her birine katılmak zorunluğunda olduğu, birden çok ...
büyükler :
Bakınız: erginler
cirit :
Madensel sivri uçlu, gövdesi tahta ya da madenden yapılmış, tutağ ...
cirit atma :
1. Hız kazanmak için gerilip koştuktan sonra, elde taşınan ciriti ...
cirit sapı :
Ön bölümü maden başa bağlı, en geniş yeri ip sargılı, tahta ya da ...
çapraz atlayış :
Çıtayı, binermiş gibi karın altına alarak aşma temeline dayanan y ...
çarpma tahtası :
Gülle atan atletin, deviminden doğan hızla atma döngüsünün dışına ...
çekiç :
Tokmak, sap ile tutaktan oluşan, 7.257 kg. ağırlığında, 117. 5 cm ...
çekiç atma :
1. Atma aracını çevirerek, vücudu kendi ekseni çevresinde döndüre ...
çekiç sapı :
Çekiç tokmağını tutağa bağlayan tel.
çekiç tokmağı :
Çekicin demir, pirinç ya da pirinçten daha sert bir özdekten yapı ...
çekiç tutağı :
Çekicin, tek parçadan ya da çift örgüden yapılmış, sert, oynaksız ...
Çıkış :
Çıkış imi ile çıkış yerinden koşuya başlama. İki türü vardır: Kıs ...
çıkış bölmesi :
1500 metreye dek yapılan koşularda, çıkış çizgisi gerisinden yarı ...
çıkış çizgisi :
Yarışa başlanacak yeri gösteren 5 cm. kalınlığındaki ak çizgi.
çıkış imi :
Koşuyu başlatmak için, çıkış tabancasını patlatarak verilen im.
çıkış tabancası :
Kurusıkı bir patlama sesi ile birlikte parıltı vermesinden ötürü, ...
çıkış takozu :
Hız koşularında, çıkışa kalkan yarışçıların iterek birden atılım ...
çıkışçı :
Yarışlarda, çıkış imini veren yargıcı.
çıkışçı yardımcısı :
Koşuların yönetmeliklerde gösterilen kurallara uygun olarak yürüt ...
çıta :
Yüksek ya da sırıkla atlamada aşılması gereken yüksekliği göstere ...
çıta dayanağı :
Yüksek ya da sırıkla atlamada üzerine çıtanın konduğu ayak.
çıtayı geçiş :
Yüksek atlamalarda, belli bir yüksekliğe konmuş olan çıtayı düşür ...
çitli engel :
Engelli koşularda koşucunun üzerinden aşmak zorunda olduğu 3.96 m ...
çivili ayakkabı :
Tabanında metal çiviler bulunan atlet ayakkabısı.
Deneme :
Atma ya da atlama yapan yarışçının, her dönede birer kez kullandı ...
deneme sırası :
Atma ya da atlamaya katılan yarışçının her dönedeki sınama sırası ...
dikkat komutu :
800 metreye dek düzenlenen koşularda, çıkış çizgisinde yerlerini ...
dikme :
Yüksek atlamalarda, aşılması gereken çıtayı taşıyan ayakların kon ...
dilim :
Geçerli bir atış için, atışı yapılan aracın içine düşmesi gereken ...
dingin ayak :
Üç adım atlamada, ilk sıçramayı yapmayan ayak.
disk :
Disk atmada kullanılan, 2 kg. ağırlığında genellikle metal bir çe ...
disk atma :
1. Gerilerden gelerek, istenildiğinde gövde ekseni üzerinde döner ...
dolanı :
Bakınız: dönü
dönü :
Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m. olur.
dönü denetçisi :
1500 m. ile daha uzun koşularda, yarışçıların dönülerini sayıp bi ...
Dönüş :
Disk ya da çekiç atmada, atış hızı için gerekli olan merkezkaç ku ...
düz atlayış :
Çıtayı, üstüne oturur gibi aşma temeline dayanan bir yüksek atlam ...
engel :
Engelli koşullarda, her yarışçının üzerinden atlaması gereken çer ...
engel aşmak :
Engelli koşularda, ayak ya da bacağı sarkıtmaksızın, yarışılan ko ...
engel yüksekliği :
Engelin yere göre aşılması gereken yüksekliği. Engelli koşularda ...
engelli koşular :
Belirli aralıklara konmuş, değişik yükseklikteki on çitli engelin ...
erginler :
Yarış günü 21 yaşını doldurmuş olan atletler.
geçerli deneme :
Yönetmelik kurallarına uygun düşen atış ya da atlayış denemesi.
gelişme alanı :
Atma ya da atlamadan önce yarışçının yürüme, sıçrama, koşma gibi ...
gelişme koşusu :
Atma ya da atlamalardan önce en iyi aşamayı elde edebilmek amacıy ...
gençler :
Yarış günü 18 yaşından büyük, 21 yaşından küçük olan atletler.
gerideki ayak :
Yürüyüşte, ilerdeki ayağın yere konmasıyla, yerden kaldırılan öte ...
gülle :
Demir, pirinç ya da pirinçten daha sert bir özdekten yapılmış, iç ...
gülle atma :
1. Tek elle taşınan gülleyi atma döngüsü içinden, taşıyan kolla, ...
hendekli engel :
Çit ile su hendeğinden oluşan engel.
hendekli engel koşusu :
Her dönüsünün dördüncü engeli çitli hendekli olan 28 çitli engel ...
içkoşak :
Sol yanı koşu yolu kıyısına bitişik, sağ yanı ikinci koşaktan 5 c ...
ikinci sıçrama :
Üç adım atlamada, ilk sıçramayı yapan ayakla yere indikten sonra ...
ilerideki ayak :
Yürüyüş yarışında, ilerde bulunanın yere değmesinden sonra kalkan ...
ilk sıçrama :
Üç adım atlamada, gelişme koşusuyla hız alarak tek ayak üzerinde ...
ip sargı :
Kaymayı önlemek için, cirit sapının ağırlık noktasındaki tutağına ...
kayma :
Gülle atmada, atış için ön hızı kazanmak amacıyla, atma döngüsü i ...
kır koşusu :
Belirli bir kırsal bölgede doğal hendekleri, çitleri, engelleri a ...
kol çevirme :
Çekiç atmada, dönüşe geçmeden önceki ilk hızı kazanmak için, atma ...
konma :
Uzun atlamalarda, uçuştan sonra vücudu yere indirme.
koruma kafesi :
Çekiç atma ile disk atmada, yarışçıları, görevlileri, izleyenleri ...
koşak :
Bir dönülük yarışlarda (400 m.) ya da kimi yarışların ilk dönüsün ...
koşu :
Özel ya da doğal yerlerde, belli bir uzaklığa koşarak en kısa sür ...
koşu yeri :
Kır koşularında, atletlerin izlemek zorunda oldukları imlerle bel ...
koşu yeri yönetmeni :
Kır koşularında, koşu yeri ile yazman yargıcılarının denetiminden ...
koşu yolu :
Üstü taş, kum, kömür tozu, kiremit kırığı gibi bir karışımla ya d ...
koşu yolu kıyısı :
Koşu yolunun çimento, tahta ya da uygun herhangi bir özdekten yap ...
koşucu :
Koşu dalındaki yarışlara katılan atlet.
macun gösterge :
Uzun atlamalarda, atlama çizgisine basarak atlayanların ayak izle ...
maden baş :
Ciritin koni, biçiminde madensel ucu.
maden kapaklar :
Diskin ağırlık düzenlemesini yapmak için kullanılan maden plaka.