eng

Çiftteker Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
açık yarış :
Yetki belgesi ayırımı yapılmaksızın, türlü kattan bütün koşucular ...
açık yarışlık :
Özel olarak yapılmış, üstü açık hız koşusu yarışlığı.
açılma :
Ayaklığın, bir tam dönüşünde çiftekerin aldığı yol. Bu uzanım, çi ...
açılma çizelgesi :
Ön ve arka dişlilerdeki dişli sayılarına göre, ayaklığın bir tam ...
açılma sıralaması :
Yarışın son bir dakikasında, yarışçıların aldıkları uzanıma göre ...
ak tahta :
Varış çizgisinin doğrultusunda, çim alana yerleştirilmiş, 1x2 m. ...
aktarım :
Her bölümden koşucu ve bakımcıların, kulüp ya. da kurul değiştirm ...
aldatmalı anlaşma :
Yarışçıların, yönetmeliklere aykırı olarak, kötü ve hileli yollar ...
altı gün yarışı :
Biri koşarken öteki dinlenen ikişer kişiden kurulu takımlar arası ...
alt-üst yönelteç :
Altta ya da üstte, elçekleri binici yönüne takılabilen yönelteçle ...
aralıklı çıkış :
Saatli yarışlarda, yarışçıların gerek tek, gerekse takım olarak b ...
art teker :
Arka maşaların ortasına yerleştirilmiş eksen üzerinde dönen ve it ...
art teker dişlisi :
Arka göbek üzerinde, zincirin çevrilmesiyle çiftekeri yürütmeğe y ...
art teker ekseni :
Art tekerin takıldığı mil.
asker çiftekeri :
1871'de kullanılan ve 75 cm. çapındaki tekerleriyle, 4.30 m. açıl ...
atılımlı çıkış :
Bir yarışçının, koşuya başlamadan önce, başka birinden, ya da dön ...
avadan çantası :
Avadan koymaya yarayan çanta.
avadanlık :
Çiftekerin, onarım ve takılışında kullanılan gereç takımı.
ayak bağı :
Ayaklığı döndürmek için, ayağı ayaklık çengeline bağlamaya yaraya ...
ayak çengeli :
Ayakkabı altına çakılı, kaymayı önleyen bir destek (cale) ile, ay ...
Ayak Kafesi :
Yarış çiftekerlerinde, ayaklığın ucundaki ayak geçirmeye yarayan ...
ayaklık :
Ayaklarla döndürülerek, orta göbekteki büyük dişliyi çevirip çift ...
ayaklık ekseni :
Orta göbekte, ayaklık kollarının bağlandığı eksen.
ayaklık kolu :
Büyük dişliyi çevirmeğe yarayan kol. Boyu genellikle 15 cm. dir. ...
ayaklık kutusu :
Orta göbekteki ayaklık kolu, yatağı, mil ve öteki parçalarının tü ...
ayaklık tırtılı :
Yarış çiftekerlerinde ayağın kaymaması için, ayaklığın arka kısmı ...
ayar anahtarı :
Teker tellerini ayarlamak için kullanılan bir anahtar türü.
ayna :
Bakınız: büyük dişli
bağımsız yarışçı :
Hiç bir kulüp ve kurulla ilişkisi bulunmaksızın, çifteker sporu y ...
bağımsız yarışçı yetki belgesi :
Bağımsız yarışçılara verilen yetki belgesi.
bağımsızlar yarışı :
Bağımsız koşucular arasında düzenlenen yarış.
bağlantı boruları :
Çifteker gövdesinin kuruluşun da kullanılan, üst alt ve dikey bor ...
bağlantı motosikleti :
Yarışta, koşucu gruplarıyla, yönetici ve yarışçılar arasında ilgi ...
bakımcı :
Sporcuların durumlarıyla her bakımdan ilgilenen, yarış ve eğitim ...
bakımcı yetki belgesi :
Bakımcılara verilen yetki belgesi. Kimi ülkelerde, kulüp bakımcıs ...
balon lastik :
Gezi çiftekerlerinde kullanılan bir lastik türü.
basıölçer :
Lastiklerin hava basıncını ölçen gereç.
baş yarışçı :
Takımca yapılan yarışlarda, yarışı en önde sürdüren çiftekerci.
başabaş :
Koşucuların yarışı birlikte bitirmeleri. Bu durumda, yarış türüne ...
bayrakçık :
Yarışlarda, zorlu inişleri, dönemeçleri, bitiş yerine yakınlığı v ...
belirli ödül :
Yarışlar için, önceden gazetelerle yayınlanan para ve öteki ödüll ...
belirli ödül yarışı :
Yarışanlara, koşu sonunda ya da genel sıralamaya göre, belirli öd ...
bildiri tahtası :
Yarışlarda, kalan dönü sayısını ve koşucuların zamanlarını bildir ...
bilezik :
Sökülme ve takılmayı kolaylaştırmak için, bilyaların üzerlerine y ...
bilya :
Dönme ya da sürtünme etkilerini azaltmak, aşınmayı ve enerji yiti ...
bilya koniği :
Bilyaların üzerinde dönmesini sağlamak için, mil üzerine oturtulm ...
bilya yatağı :
Göbek içinde bilyaların döndüğü devrik kenarlı yuva.
biniş biçimi :
Bir yarışçının, çiftekeri, binme ve sürme açısından tekniğe uygun ...
bir saatlik deneme yarışı :
Yarışlıklarda, bir saatlik süre ile düzenlenen deneme yarışı.
birincilik :
Dünya, kıta, ülke, eyalet ve bölge birincilikleri için düzenlenen ...
birkaç günlük yarış :
Yarışlıklarda kazanççı koşucular arasında düzenlenen ve süresi bi ...
boğazlık :
Kimi çifteker parçalarının üzerine geçirilen, yuvarlak metal tasm ...
bölünme :
Yarış içinde toplu olarak koşarken birbirinden ayrılma.
büyük dişli :
Orta göbekte, zincirin takıldığı öndeki büyük dişli. Bir, iki ya ...
büyük motor :
Motorardı yarışlarında kullanılan ve uluslararası çiftekercilik b ...
büyük ödül yarışı :
Yalnız yapıldığı ülkenin birliğince düzenlenen, büyük ad yapmış k ...
büyük yol koşusu :
Her yıl yinelenen, tanınmış bir büyük yol yarışı.
büyük yol yarışçısı uzluk belgesi :
Denetleme kurulu önünde, 150 km. yi tek başına en çok sekiz saatt ...
cam kaplar :
Çifteker yarışlarında kullanılması yasak olan sıvı koymaya yaraya ...
ceza indirimi :
Cezalının isteği üzerine, yetkililerce incelenerek uygulanan indi ...
çağrılı yarış :
Ancak düzenleyenlerce çağrılan seçme teklerin ya da takımların ka ...
çalıştırıcılı çifteker sonaşamı :
Motorlu çalıştırıcı arkasında koşularak elde edilen çifteker sona ...
çalıştırıcılı yarış :
Büyük motosiklet, ticaret motorları, derni ya da tandem arkasında ...
çalıştırıcısız çifteker sonaşamları :
Çalıştırıcısız çifteker sonaşamlarının tümüne verilen ad. Durmalı ...
çalıştırıcısız yarış :
Çalıştırıcısız olarak, yarışlıkta ya da yolda yapılan yarış.
çalıştırıcısız yol yarışı :
Tek ya da takımların, aralıklı çıkışlarla koştukları ve zamanları ...
çamurluk :
Süreni, çamur sıçramasından korumak için, tekerlek üstüne yerleşt ...
Çan :
Yarışlık koşularında, sayı dönülerini ve son dönüyü koşuculara bi ...
çan çalma :
Yarışlık koşularında, sayılan dönüleri ve son dönüye girilmekte o ...
çatı :
Özel otolar için yapılmış dokuz parça borunun, birbirine bağlanma ...
çatı şişirgeci :
Çiftekerin çatısına takılan şişirgeç.
çayırda çifteker topu :
Altışar kişilik takımlarla, 70x50 m. genişliğindeki bir alanda, ç ...
çekme :
Bir yarışçıyı, herhangi bir biçimde çekerek kendisine yardım etme ...
çekme hızkeser :
Kasnakların altına yerleştirilen ve bağlı olduğu telli, ya da kap ...
çene kayışı :
Yarış başlıklarının çene altından bağlanan kayışı. Bunların sıkıc ...
çeyrek-son :
Koşularda, yarı-son yarışına katılacak dört kişiyi seçmek üzere s ...
çeyrek-son ayırımı :
Bakınız: çeyrek-son
Çıkış :
Yarışa katılan çiftekercinin ya da bütün koşucuların, çıkış yargı ...
çıkış çizgisi :
Yarışa başlanacak yeri göstermek için, yere çizilen 4 cm. enindek ...
çıkış denetim çizelgesi :
Çıkış yargıcısınca hazırlanıp, yarışa başlayan koşucuların kimlik ...
çıkış topluluğu :
Yarışa toplu olarak başlayacak koşucuların tümü.
çıkış yargıcısı :
Yarışa girecek koşucuları çağıran, yer ve sıralarını belirterek d ...
çift atış :
Çıkış yargıcısının, çıkışın yanlış olduğunu koşuculara bildirmek ...
çift büyük dişli :
Yarış çiftekerinde, hızın daha titizlikle ayarlanması için, orta ...
çifteker :
İnsan gücü ile yürütülen tek yollu, tek kişilik, iki tekerli taşı ...
çifteker kulübü :
Çifteker gezi ve sporu ile uğraşan kulüp.
çifteker sonaşamı :
Ulusal ya da Uluslararası Birliklerce onaylanıp saptanan, yönetme ...
çifteker sporu :
Bakınız: Çiftekerciıik
çifteker topu :
Çayırda ve salonda, çifteker üzerinde oynanan top oyunu..
çifteker topu ve polo yetki belgesi :
Çifteker topu ve polo oynayanlara verilen yetki belgesi.
çifteker yarış alanı :
Özel olarak yapılmış çifteker koşu alanı. Bu alanlarda, yarışlığı ...
çiftekerci uzluk belgesi :
Özel deneme sonunda, 50 km. yi yalnız başına en çok 2.30 saatte k ...
çiftekercik :
Yönelteç ve selesi yüksek, her türlü yardımcı parçaları bulunan k ...
çiftekercilik :
Çiftekerle yapılan spor.
çiftekerle gezi :
Türlü yönleriyle ilgi çeken, ülke içi ya da ülke dışı yerleri yak ...
çiftekerle polo :
Kadınlar için, iki çiftekerciyle oynanan bir polo oyunu.
çiftekerli gezgin :
Çiftekerle uzun süreli geziler yapan kişi.
çiftekerli ve yaya engelli yarışı :
Yol, orman içi, sürülmüş tarla, çayır ve tehlikeli olmayan inişli ...
çim göbek :
Yarışlığın ortasındaki oval biçimde çim ekili alan. Boyu 500 m. o ...
çocuk drezinası :
Çocukların, yeri iterek yürüttükleri tahta drezinalar.