eng

Erasmus+ Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
ab :
Bakınız: Avrupa Birliği
Açık Eğitim Kaynakları :
Serbestçe kullanılabilen, uyarlanabilen ve paylaşılabilen her tür ...
Açık Erişim :
Belirli türden materyalleri açıkça yayınlamak için genel bir kons ...
Akran Öğrenimi :
Karşılıklı yarar sağlayan ve katılımcılar arasında bilgi, fikir v ...
akreditasyon :
Erasmus + Programının bir Eylemi kapsamında finansman almak istey ...
Alıcı kuruluş :
Bazı Erasmus + Eylemleri (özellikle hareketlilik Eylemleri) kapsa ...
Anahtar Yeterlilik :
“Yeterlilik” kelimesi, bilgi, beceri ve tutumların bir karışımı a ...
Avrupa Becerileri, Yeterlilikleri, Nitelikleri ve Mesleklerinin çok dilli sınıflandırması :
AB işgücü piyasası ve eğitim ve öğretim ile ilgili beceri ve yete ...
Avrupa Dayanışma Programı :
Gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimler ...
Avrupa Nitelikler Çerçevesi :
Farklı eğitim ve öğretim sistemleri ve seviyeleri arasında bir çe ...
Avrupa STK :
Bir Erasmus + Program Ülkesinde en az bir yıl süreyle yasal olara ...
ay :
Erasmus + Programı kapsamında ve hibelerin hesaplanması amacıyla ...
Bağlı Kuruluş :
(Mali Tüzüğün 187. Maddesi uyarınca) Yararlanıcılarla yasal veya ...
Başvuru sahibi Kurum/Kuruluş :
Hibe başvurusunda bulunan herhangi bir katılımcı kuruluş/kurumdur ...
Beceri yarışmaları :
Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerinin becerilerinin rekabetçi ...
Çarpan Etkisi :
Bir projenin entelektüel çıktılarını daha geniş bir izleyici ile ...
Çevresel sürdürülebilirlik ve sorumluluk :
Yararlanıcı kurum/kuruluşlar, katılımcıları arasında çevresel ola ...
Çıraklık :
Çıraklık tipi programlar, şirket tabanlı eğitimi (bir işyerinde p ...
Çoğaltıcı Etkinlikler :
Bakınız: Çarpan Etkisi
Daha Az Deneyime Sahip Kurum :
Erasmus kapsamında desteklenen yeni veya önceki programdan belirl ...
Daha az fırsata sahip katılımcı :
Daha az fırsata sahip kişiler, ekonomik, sosyal, kültürel, coğraf ...
Dahil etme ve çeşitlilik :
Yararlanıcı kurum/kuruluşlar, faaliyetlerinin tüm safhalarında da ...
Destekleyici Kurum :
Başvuru sahibi kurum katılımcılarının sadece planladıkları faaliy ...
Dijital Yeterlilik :
Eğitime, iş hayatına ve topluma katılım için bireyin; dijital tek ...
EPALE :
Öğretmenler, eğitimciler, araştırmacılar, akademisyenler, politik ...
Erasmus Days :
Erasmus+ Programı'nın tanınırlığını ve bu programa yönelik projel ...
Erasmus Kalite Standartları :
Hareketlilik faaliyetlerini yürüten kurum/kuruluşlar, ortak bir E ...
Erasmus kuruluşları ağına aktif katılım :
Programın amaçlarından biri Avrupa Eğitim Alanının gelişimini des ...
Erasmus+ Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel Hareketliliği :
Ana Eylem 1 Öğrenme Hareketliliği faaliyeti altında "Okul Eğitimi ...
Erasmus+ Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları :
Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları ile okul eğitimi alanında ...
Erasmus+ Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar :
Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıklar faaliyeti altında yer alan ...
Eş finansman :
AB tarafından desteklenen bir projenin maliyetlerinin hangi kısmı ...
eTwinning :
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımıyla okullar için d ...
EU Login :
EU Login (Eski adıyla ECAS olarak bilinen), Avrupa komisyonu kiml ...
Europass :
Avrupa Beceriler Gündeminin bir eylemi olan Europass çevrimiçi pl ...
Ev Sahibi Kurum :
Ev sahibi ortak kuruluşlar, faaliyetlerinize katılanları ağırlaya ...
gençler :
Erasmus + Programı bağlamında, 13 ile 30 yaşları arasındaki birey ...
Gençlik eğitimi :
Erasmus+ gençlerin ve gençlik çalışanlarının hareketliliğine yöne ...
Gönderen kuruluş :
Bazı Erasmus + Eylemleri (özellikle hareketlilik Eylemleri) kapsa ...
Hareketliliği öğrenme :
Çalışma, eğitim veya örgün olmayan veya gayri resmi öğrenmeyi üst ...
Hareketlilik :
Katılımcıların belirli bir süre boyunca başka bir ülkeye eğitim, ...
Hareketlilik / Öğrenme sözleşmesi :
Gönderen ve alan kuruluş ile katılımcı bireyler arasında, ilişki ...
Hareketlilik Aracı :
Erasmus+ Programı kapsamındaki hareketlilik projelerine yönelik i ...
Hayat Boyu Öğrenme :
Yaşam boyunca gerçekleştirilen tüm genel eğitim, mesleki eğitim v ...
Hazırlık Ziyareti :
Hareketlilik faaliyetlerinin yüksek kalitede hazırlanması ve sağl ...
İlişkili ortaklar :
Bunlar, belirli proje görevlerinin / faaliyetlerinin uygulanmasın ...
İlk kez başvuran :
Bu Program veya önceki program tarafından son yedi yılda destekle ...
İş Başı Eğitim :
Deneyimli bir çalışanı işinin başında izleme ve gözlemleme imkanı ...
İş temelli öğrenme :
Mesleki bağlamda, işyerinde (alternatif eğitim gibi) veya bir mes ...
Karma hareketlilik :
Karma hareketlilik; hem fiziki hem de sanal hareketlilikleri kaps ...
Katılımcı kuruluş :
Başvuru sahibi veya ortak olarak Erasmus + projesine dahil olan b ...
Katılımcılar :
Erasmus + katılımcıları, bir projeye tamamen dahil olan ve katılı ...
Kitlesel Açık Çevirimiçi Kurs :
Tamamen çevrimiçi olarak sunulan bir kurs türü olan "Kitlesel Açı ...
Konsorsiyum :
Bir projeyi veya bir projedeki bir faaliyeti hazırlamak, uygulama ...
Koordinatör kuruluş :
Ortak kuruluşlardan oluşan bir konsorsiyum adına Erasmus + hibesi ...
Kurslar ve eğitim faaliyetleri :
Bir öğretmenin, eğitmenin veya diğer personelin mesleki yeterlili ...
Kurumsal :
Büyüklüğüne, yasal biçimine veya faaliyet gösterdiği ekonomik sek ...
Küçük ve orta ölçekli işletme :
250'den az çalışanı olan ve yıllık cirosu 50 milyon Avroyu ve / v ...
Meslek profili :
Genellikle belirli bir meslekle ilgili olan beceriler, yeterlilik ...
Mesleki Eğitim ve Öğretim :
İnsanları belirli mesleklerde veya daha geniş anlamda işgücü piya ...
Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesi :
Politika yapıcılar için, hedef belirleme ve planlama, uygulama, d ...
Mesleki eğitim ve öğretimde işbirliği ortaklıkları :
Bu eylem, katılımcı kuruluşların uluslararası işbirliği konusunda ...
Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi :
Mesleki eğitim ve öğretimde farklı öğrenme yolları ile elde edilm ...
Mesleki eğitim ve öğretimde küçük ölçekli ortaklıklar :
Bu eylem, katılımcı kuruluşların uluslararası işbirliği konusunda ...
Mesleki eğitim ve öğretimde öğrencilerin ve personelin hareketliliği için akredite projeler :
Bu eylem, mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) sağlayıcılarını ve MEÖ ...
Mesleki eğitim ve öğretimde öğrencilerin ve personelin hareketliliği için kısa vadeli projeler :
Bu eylem, mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) sağlayıcılarını ve MEÖ ...
Mikro kimlik bilgisi :
Mikro kimlik bilgisi, şeffaf standartlara ve gereksinimlere göre ...
mücbir sebep :
Katılımcının kontrolü dışındaki ve kendi adına hata veya ihmalden ...
okul eğitimi :
Erasmus+, okul eğitimi alanında faaliyet gösteren okullara ve diğ ...
Okul Eğitimi Kurumları :
Erken çocukluk eğitimi ve bakımı da dahil olmak üzere, okul önces ...
Okul eğitiminde öğrencilerin ve personelin hareketliliği için akredite projeler :
Bu eylem, okul öğrencileri ve personeli için öğrenme hareketliliğ ...
Organisation ID :
Erasmus+ programlarına başvuru sürecinde kullanılan kurum kimlik ...
Ortak kuruluş :
Bir ortak kuruluş, projeye resmi olarak dahil olan (ortak yararla ...
Ortak Ülkeler :
Erasmus + Programına tam olarak katılmayan, ancak Programın belir ...
Ortak Yararlanıcı Kuruluşlar :
Birden fazla ortaklı Erasmus projelerinde başvuruyu yapan kuruluş ...
ortaklık :
Ortak faaliyetler ve projeler yürütmek için bir grup kurum veya k ...
Öğrenme çıktıları :
Bir öğrencinin bilgi, beceri ve yeterlilik açısından tanımlanan b ...
Örgün Eğitim :
Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre h ...
Personel :
Profesörler, öğretmenler, eğitmenler, okul liderleri, gençlik çal ...
Program Ülkeleri :
Erasmus + Programına tam olarak katılan bir Ulusal Ajans kuran AB ...
Refakatçi :
Güvenlik, destek ve yardım sağlamak ve hareketlilik deneyimi sıra ...
Sanal hareketlilik :
E-öğrenme dahil olmak üzere Bilgi ve İletişim Teknolojileri taraf ...
School Education Gateway :
Okul eğitimi alanındaki politika ve uygulamaları sunan çevrimiçi ...
SELFIE for Schools :
Okulunuzun öğretim ve öğrenimi desteklemek için dijital teknoloji ...
Serbest Öğrenme :
Resmi olmayan öğrenme, günlük yaşam aktivitelerinde, işte, akranl ...
Sertifika :
Erasmus + bağlamında, uygun olduğu hallerde, eğitim, öğretim ve g ...
Son başvuru tarihi :
Başvuru formunun uygun sayılması için Ulusal veya Yürütme Ajansın ...
Staj :
İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu belirli yeterlilikleri elde et ...
STK :
Sivil Toplum Kuruluşu
Sürekli Mesleki ve Teknik Eğitim :
Avrupa komisyonu belgelerinde temel mesleki eğitimini tamamlamış ...
şirket :
Kooperatif dernekleri dahil medeni veya ticari hukuk kapsamında k ...
Teklif çağrısı :
Belirli bir süre içinde, izlenen hedeflere karşılık gelen ve gere ...
temel beceriler :
Okuryazarlık, matematik, bilim ve teknoloji; bu beceriler temel y ...
Temel Eylem :
Mevcut olan Erasmus + fonlarının başlığıdır.
Temel Mesleki ve Teknik Eğitim :
Bakınız: Temel Mesleki ve Teknik Eğitim
The Erasmus+ Project Results Platform :
Erasmus+ kapsamında finanse edilen tüm projelerin Avrupa genelind ...
turna :
Elektronik proje yönetim sistemidir. Türkiye Ulusal Ajansı'nın pr ...
Tüzel Kişi Atanmış Temsilci :
Katılımcı Kaydındaki bir kuruluşun doğrulanmasına paralel olarak, ...
Ulus Ötesi :
Erasmus + bağlamında, aksi belirtilmedikçe, en az iki Program Ülk ...
Ulusal Ajans :
Belirli bir ülkede Erasmus + yöneten organizasyondur.Uluslararası ...