eng

Fotoğrafçılık Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
alan açısı :
Bir objektif tarafından kapsanabilen alanın derece olarak değerid ...
alan derinliği :
Bir fotoğrafta net olan alandır. Sadece netlenen obje (ve aynı me ...
Alan Derinliği Kontrolü :
Bazı refleks fotoğraf makinelerinde bulunan düğmeye basılarak fot ...
Apokromatik :
Işık tayfındaki tüm renklerin (dalga boyları) aynı yüzeye (film) ...
Asferik (Küresel olmayan) Mercek :
Geleneksel modellerden daha az mercek kullanan objektiflerin bazı ...
Ayna Kilitleme :
Bu özellik ile bazı refleks fotoğraf makinelerinde pozlama anında ...
Aynalı Objektif :
Kompakt bir objektif yapısı içerisinde uzun bir odak uzaklığı sağ ...
Balıkgözü Objektif :
Düz çizgilerin kıvrılması şeklinde bir bozunmaya yol açan çok gen ...
BMP :
IFF formatına çok benzemekle birlikte yalnızca Windows altında ça ...
Bozulma (Distorsiyon) :
1.Görüntünün kenarlarındaki düz çizgilerin dışarıya veya içeriye ...
C-41 :
Eastman Kodak tarafından üretilen renkli negatif filmlerin banyo ...
Çok Bölgeli Ölçüm :
Yapay zekâya sahip bu ışık ölçümü sistemi, fotoğraflanan alanın d ...
çözünürlük :
Bir filmin veya objektifin ince detayları aktarabilme kapasitesid ...
Difüzör (Işık Yumuşatıcı) :
1.Genellikle, ışık kaynağı ile obje arasına ışığı yumuşatmak amac ...
Dijital Fotomontaj :
Dijital fotoğrafçılıkta, 2 veya daha fazla fotoğrafı veya bunları ...
diyafram :
Işığın filme ya da algılayıcıya ulaşmasını sağlayan objektifin or ...
Diyafram (f) Değeri :
Objektifin açıklığını ifade eden sayısal değerdir. Objektifin oda ...
diyafram açıklığı :
Objektifin içerisinde, ışığın geçtiği deliktir. Çapı diyafram vas ...
Diyafram Öncelikli Pozlama :
Bu yarı otomatik fonksiyon ile fotoğrafçı diyafram değerini belir ...
Doğrusal Objektif :
Balıkgözü objektiflerde sıklıkla karşılaşılan kenarlardaki bozunm ...
Dolgu Flaş :
Dış çekimlerde, sert gölgelerin yumuşatılmasında ana ışık kaynağı ...
Dolgu Işık :
Dış çekimlerde, sert gölgelerin yumuşatılmasında esas ışık kaynağ ...
doygunluk :
Fotoğrafta yer alan diğer renklerin baskısı altında kalmamış, yoğ ...
dpi :
Bir cihaz tarafından üretilen dijital verinin yoğunluğunu belirtm ...
Enstantane :
Fotoğraf makinesinin içindeki obtüratör perdesinin (bazı makinele ...
Enstantane Öncelikli Pozlama :
Bu yarı otomatik fonksiyon ile fotoğrafçı enstantaneyi belirler, ...
Eşdeğerlik :
Aynı pozlama için değişik poz süresi/diyafram açıklığı kombinasyo ...
film hızı :
Filmlerin ışığa karşı duyarlılığını belirten sayısal değerdir. Ra ...
Film İtme (Filmi Fazla Yıkama) :
Bir siyah beyaz negatif veya renkli diyapozitif filmin çekim sıra ...
Filtre :
Objektifin önüne yerleştirilerek film yüzeyine ulaşan ışığın deği ...
Flaş Gücünü Dengeleme :
Bazı yüksek teknoloji ürünü refleks fotoğraf makinelerinde ve/vey ...
Flaş Kızağı :
Fotoğraf makinesinde flaşın takıldığı yuvadır ve flaş tabanına te ...
Flaş metre (Işık Ölçücü) :
Elektronik flaşın yaydığı ışığın yoğunluğunu ölçmek için kullanıl ...
Flaş Senkron Hızı :
Bir fotoğraf makinesinde, flaş ışığının enstantane ile eşgüdümlü ...
Geniş açı Objektif :
Bir formatta standart kabul edilen objektiften daha kısa odak uza ...
GIF Formatı :
Küçük boyutları nedeniyle internet üzerinde çok sık kullanılan bi ...
gren :
Görüntüler, film üzerine ışığa duyarlı gümüş parçacıkları veya re ...
Hâkim Renk :
Bir tonun veya tek bir rengin diğer renklere nazaran baskın şekil ...
Hızlı Objektif :
Geniş açıklıkta maksimum diyafram değerleri olan çok ışık alabile ...
Hiperfokal (Maksimum Alan Derinliği) :
Diyaframın açıklığına bağlı olarak, sonsuzluğu kapsayacak biçimde ...
ISO :
1.Filmlerin duyarlılığı ile ilgili standartları belirleyen Intern ...
İç Yansıma :
Fotoğrafın oluşmasına katkıda bulunmayan ve ışık lekeleri oluştur ...
İzleyici Otofokus :
Bu son kuşak otofokus sistemi ile hareket halindeki bir obje izle ...
JPEG Formatı :
Neredeyse tüm dijital fotoğraf makineleri tarafından görüntülerin ...
Kablo Deklanşör :
Titremeyi engellemek üzere tripod üzerindeki bir fotoğraf makines ...
Kadraj :
Çerçeveye alınan bir görüntüye dahil edilen unsurların tümünü ifa ...
Keskinleştirme Filtresi :
Dijital görüntü programlarında kullanılan bu özellik görüntünün d ...
Kılavuz Sayı :
Elektronik flaşların göreceli güçlerini ifade eden sayıdır. Bu sa ...
Klonlamak :
Dijital fotoğrafçılıkta, görüntünün bir bölümünün kopyalanarak çi ...
Kompakt Fotoğraf Makinesi :
Genellikle sabit objektifli, obtüratörün merceğin içerisinde bulu ...
Kontrast, Kontrastlık :
1.Görüntünün en açık ve en koyu bölgeleri arasındaki farktır. Yük ...
Kromojen (Renkli madde içeren) :
Renkli negatif filmlerin büyük çoğunluğu ve bazı siyah beyaz film ...
Küresel Sapma :
Geniş açı objektiflerin maksimum açıklıkta kullanımında sıkça kar ...
makro :
Bu terim, hem çok yakın mesafeden netleme hem de bu özelliğe sahi ...
Merkez Ağırlıklı Ölçüm :
Fotoelektrik devrenin ağırlıkla karenin orta kısmı ve çevresinde ...
Monopod :
Özellikle sportif veya hareketli çekimlerde kullanılan ve tek bir ...
Netleme :
Bir optik sistemin muhtelif parçaları arasındaki uzaklığın maksim ...
Objektiften Işık Ölçümü :
Through the Lens'in baş harflerinden oluşan bu kısaltma, genellik ...
obtüratör :
Poz süresini ayarlamaya yarayan mekanizmadır. Işığın film üzerine ...
odak uzaklığı :
Merceğin optik merkezi ile film yüzeyi arasındaki uzaklıktır. Oda ...
Optik Sapmalar :
Objektifte, görüntüde deformasyon veya bulanıklık (fluluk) yarata ...
Orta Ton Ölçümü (Orta Gri Ölçümü) :
Ortalama bir tona sahip bir yüzeyden ışık ölçümü alındıktan sonra ...
Otofokus :
Objeyi otomatik olarak netlemeyi sağlayan özelliktir.
Otofokus Kilidi :
Fotoğraf makinesinin bu özelliği ile obje için yapılan netlik aya ...
Otomatik Ölçüm :
Fotoğraf makinesinin bu otomatik fonksiyonu ile sistem pozlama sü ...
paralaks hatası :
Kompakt makineler ile telemetreli fotoğraf makinelerinde vizör il ...
Parasoley :
Güneş ışınlarının, arka merceğe doğrudan ulaşmasına engel olarak ...
parlaklık :
Bir objenin aydınlık ve karanlık bölgeleri arasındaki dengedir. P ...
Perspektif Kontrollü Objektif :
Objektifin bir kısmında yer alan optik grubunun kaydırılabildiği ...
Perspektif Kontrolü :
Bazı objektif veya fotoğraf makinelerinde, film yüzeyini objeye p ...
piksel :
Picture (PIX) ve elements (EL), sözcüklerinin kısaltmasından oluş ...
Poz Dengeleme :
Neredeyse tüm otomatik fotoğraf makinelerinde bulunan ve makineni ...
Poz Kilidi :
Fotoğraf makinesinin bu özelliğiyle belirlenen poz değerleri bir ...
Poz Taraması :
Aynı karenin farklı poz değerleriyle seri çekimi ile en azından b ...
Poz Toleransı :
Bir filmin az veya çok pozlanmış olmasına rağmen kabul edilebilir ...
Pozometre :
Işığın yoğunluğunu ölçen ve bu ölçüme göre pozlama değeri belirle ...
Refleks Fotoğraf Makinesi :
Fotoğraflanan objenin film üzerine görüntüyü ileten objektiften g ...
reflektör :
Objenin karanlıkta kalan bölümlerine doğal ya da yapay başka bir ...
Renk Isısı :
Işık kaynaklarının Kelvin ile belirtilen renk ölçüsü. Günbatımı g ...
Renk Sapması :
Bir objektifin skaladaki bütün renkleri film yüzeyine iletemediği ...
Renk Süblimleştirme Yöntemiyle Çalışan Yazıcı :
Süblimleşme yoluyla baskı alan yazıcılarda, mürekkep ısındığında ...
Sektirmeli (indirekt) Flaş :
Duvar, tavan veya yansıtıcı nitelikteki diğer yüzeylerden yansıtı ...
Silis Jel (Nem Alıcı) :
Bu tuz nemi emen kristallerden oluşur ve fotoğraf makineleri ile ...
Spotmetre (Noktasal Pozometre) :
Bu pozometre, objenin çok küçük bir kısmından yansıyan ışığın yoğ ...
Stop :
Diyafram veya enstantanenin içeri giren ışığı yarıya indirecek ya ...
Tabaka (Büyük Format) Film :
10x12cm veya daha büyük olan ve büyük format fotoğraf makinelerin ...
Telekonvertör :
Fotoğraf makinesi ile objektif arasına yerleştirilerek odak uzakl ...
telemetre :
Objenin fotoğraf makinesine olan uzaklığını İki farklı pozisyonda ...
Teleobjektif :
Standart objektiflerden daha büyük odak uzaklığına sahip objektif ...
Ters Kare Kuralı :
Obje ile ışık kaynağının (örneğin flaş) arasındaki mesafenin iki ...
T-Gren :
Standart filmlerdekilerden daha düz ve ışığa daha duyarlı gümüş p ...
TIFF Formatı :
İmaj programları kullanılarak bilgisayarların büyük bölümünde oku ...
Tripod :
Üç bacaktan oluşan fotoğraf makinesi dayanağıdır. Özellikle düşük ...
Tungsten Aydınlatma :
Tungsten kullanan lambadan yayılan sürekli ve yüksek renk ısısına ...
Uzatma Tüpü :
Fotoğraf makinesi ile objektif arasına yerleştirilerek odak uzakl ...
Vizör (bakaç) :
Fotoğraflanacak alanın izlenmesini sağlayan optik sistemdir. Bazı ...
Yakın Çekim Filtresi :
Objektif önüne eklenerek minimum netleme mesafesini kısaltan opti ...
Yavaş/Hızlı Film :
Bir filmin hızı, filmin ışığa duyarlılığına bağlı olarak ISO değe ...
Zum (optik kaydırmalı) Objektif :
Odak uzaklığının değiştirilebildiği objektiflerdir.