Haritacılık Terimleri Sözlüğü: Türkçe Terimler 1

abak abartmalı kabartma ABD Jeolojik Ölçmeleri aberasyon aberasyon sabiti abide abris absis absis bölüntüsü absis ölçeği acil değişiklik baskısı açı açı (açılar) ağı açı (şekil) koruyan transformasyon açı aynası açı birimi açı dairesi konumu açı dakikası açı değeri açı denklemi açı dilimi açı doğruluğu açı dönüştürücü açı hatası açı kasnağı açı konisi açı koruyan açı koruyan enlem açı noktası açı ölçer açı ölçme açı ölçme aleti açı ölçme doğruluğu açı ölçme gridi açı ölçüsü açı pençesi açı prizması açı prizması çubuğu açı tablasının konumu açı tamburu açı tekrarı açı ve kenar ağı açık (kısa) poligon açık deniz açık nivelman hattı açık pencere işlemi açık seçik nokta açık sistem açık travers açıklık açıklık oranı açındırma açınım açınımlı yüzey açısal açısal alan açısal ayrım açısal bağıntı açısal bozulma açısal büyültme açısal çap açısal değişim açısal distorsiyon açısal dönüklükler açısal fark açısal hız açısal ivme açısal kalibrasyon sabitleri açısal kapanma hatası açısal mesafe açısal paralaks açısal uzaklık açısal varyasyon açısal yükseklik açıya sadık dönüşüm Açma açmacılık ada adacık adaptasyon adım ölçer adım ölçüsünü bulma adım sayacı adımlama adres belirleme aerodetik aerokartograf aleti aeroprojektör aleti aerosimpleks aleti affin bozulması affin dönüşümü affin transformasyonu afilaktik harita izdüşümü aga ağ analizi ağ noktası ağ ölçeği ağ tabaka görüntüsü ağ veri modeli ağ yöntemi ağaç ağaç köprü ağaç sınırı ağaçlandırma ağaçlandırma sahası ağaçlı bozkır ağaçlık ağıl ağırlık ağırlık merkezi ağırlıklı karesel ortalama hata ağırlıklı ortalama ağlı tayfçeker ahır ahşap ayaklı duba köprü ahşap iskele Airy izostasi teorisi Aitoff eşit-alan harita izdüşümü akaçlama akaçlama hendeği akan fark yöntemi akarsu akarsu (nehir) mecrası akarsu ağı akarsu birikintisi ovası akarsu işlemesi akarsu kıyısı akarsu oyuntusu akarsu rejimi akarsu sekisi akarsu taraçası akarsu yatağı akaryakıt şamandırası akdeniz akı giriş manyetometresi akıllı çizici akım akım gözlem istasyonu akım grafiği akım şiddeti akım yönü akıntı açısı akıntı istikamet oku akıntı ölçer akıntı şeması akış akış açısı akış hızı akış kanalı akıtma kapısı aklan akmaz göl akomodasyon akromatik mercek aktarma aktarma çarkı aktarma hatası aktarma oranı aktif izleme sistemi aktif sistem aktif uydu aktinik aktinik ışık akustik navigasyon akütans alacayı giderme alan alan açısı alan aydınlığı alan bazlı eşleme alan derinliği alan detay alan frekansı alan hedef