Karayolları Terimleri Sözlüğü: Kısaltmalar

COF :
İki yüzeyi temas halinde tutan kuvvetin sürtünme kuvvetine oranı.
DEIA :
Çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarının sonuçlarını içeren ön rapor.
EDY :
Değişik ağırlıkta ve sayıdaki dingil yüklerinin bir üstyapıda meydana getir ...
PMB :
Genellikle asfalt kaplamalarda tekerlek izi oluşumunu, kaplamalardaki çatla ...
WIM :
Hareket halindeki taşıtların dingil ağırlıkları ve toplam ağırlıklarını ölç ...
WIM :
Seyir halindeki her bir taşıtın boyunu, dingil sayısını, dingil ağırlıkları ...