eng

Karayolları Terimleri Sözlüğü

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Karayolları Terimleri Sözlüğü İçerisinde Arama

Karayolları Terimleri Sözlüğü Hakkında

Kaynak: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı [https://www.uab.gov.tr]

Kayıt Sayısı: 919 (10 Sayfa)

Sözlükler bir dilin envanteridir. O dilin söz varlığını göstermenin yanında, dili kullanan toplumdaki değişimleri de sözlüklerden izlemek mümkündür. Alan sözlükleri ise o alanda çalışmalar yapanlar için birincil kaynak olma özelliğine sahiptir.

 

Ulaştırmanın tüm alt sektörlerini kapsayacak şekilde hazırlanan “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü” çalışmasının, önemli bir ihtiyacı karşılayan bir alan sözlüğü çalışması olacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışma, ulaştırma ve haberleşmenin her dalında gelişimin seyrinin de fotoğrafını vermektedir.

 

Küreselleşme ile birlikte teknolojik gelişme çabaları tüm dünyaya hakim olmaya başlamış; ulaştırma ve haberleşme sektörüyle ilgili pek çok kavram, 21. yüzyılın karakteristiğini oluşturmuştur. Ekonominin can damarı olan ulaştırma ve haberleşme sektöründe yaşanan hızlı değişim çok sayıda yeni kavramın kullanımını da beraberinde getirmiştir.

 

Dilimize eklenen bu yeni kavramlarda anlam birliğini sağlamak, bugüne kadar yapılmış çalışmaları gözden geçirmek ve güncellemek suretiyle hazırlanan bu çalışma için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının katılımı ile aşağıda isimleri belirtilen sektör çalışma grupları oluşturulmuştur:

 

  • Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü (KUGM)
  • Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)