Kütüphane Terimleri Sözlüğü: Kısaltmalar

AACR2 :
Tanımlayıcı kataloglama ile erişim noktaları için genel kurallar.
ILL :
Kullanıcının ihtiyacı olan ve kütüphane sisteminde bulunmayan kaynakları di ...
ILL :
Kütüphaneler arasında bir işbirliği sistemi olup kullanıcılar sisteme dahil ...
ISBN :
Bir kitabın yayınlanmadan önce belirli bir basımına verilen 10 haneli özel ...
ISSN :
Bir yayın dizisinin belirli bir başlığına (bir dergiye) verilen 8 haneli öz ...
LCC :
Washington D.C.'deki Kongre Kütüphanesi'nin kullandığı bu sınıflama sistemi ...
MARC :
Hemen hemen bütün otomasyona dayalı kataloglama sistemlerinin temelidir. Bi ...
OCLC :
Kâr amacı gütmeyen bir kütüphane bilgisayar hizmeti ve araştırma organizasy ...
OPAC :
Terminaller ya da iş istasyonları yoluyla erişilen bilgisayara dayalı kütüp ...
PDF :
Kaynak dokümandaki tüm fontları, formatı, renkleri, sayfa numaralarını ve g ...
PIN :
Kişisel kimlik numarasının kısaltması. Bu kod otomasyon sistemlerinde yetki ...
TOC :
Bir kitabın bölüm başlıkları ve diğer bölümlerinin ya da dergi içindeki mak ...
URL :
Tekbiçim Kaynak Konumlayıcı veya web adresi. Genellikle http://host.subdoma ...
WWW :
İçerisinde yazı, grafik, ses ve hareketli görüntü barındıran internetin bir ...
XML :
SGML işaretleme dilinin bir alt başlığı olup yönlendirme iminin bir bilgi ö ...