eng

Kütüphane Terimleri Sözlüğü

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
1. Sayfa
Açık Raf Sistemi :
Kapalı raf (kapalı depo) sisteminin tersi olup kullanıcıların kit ...
alan :
Bir veritabanında bir kaydın belli bir veri türüne ayrılmış bölüm ...
almanak :
Genellikle cetveller, tablolar ve şemalar şeklinde sunulan ve çok ...
Anahtar Kelime :
Bir başlıkta, özde ya da bilgi kaynağı metninde bulunan, çoğunluk ...
Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları :
Tanımlayıcı kataloglama ile erişim noktaları için genel kurallar.
Anonim eser :
Yazarı belli olmayan eser.
Ansiklopedi :
Tüm bilgi dallarında veya belirli bir bilgi dalında (tarih veya k ...
Antoloji :
Genellikle belli bir konu, tür veya dönem hakkında değişik yazarl ...
Arşivler :
Kamu kayıtları veya tarihi belgeler; bu kayıt ve belgelerin tutul ...
Asitsiz Kağıt :
Üretim sırasında nötr veya alkalin pH düzeyi 7.0 ya da daha yükse ...
Atlas :
Genellikle haritalardan oluşan ciltli eser. Başka konularda, örne ...
Aylık :
Genellikle yaz aylarında ayda bir, bazen de iki ayda bir yayınlan ...
Ayrı Baskı :
1) Bir makalenin yer aldığı süreli yayından ayrı olarak basılan f ...
Ayrıca Bakınız :
Çoğunlukla kataloglarda veya sözlüklerde bulunan bilginin ek kayn ...
Bağlayıcılı yapı :
Bir katalog veya dizinde bulunan başlıkları, başka başlıklara "ba ...
ceza :
Kütüphane kaynaklarının iade edilme zamanında getirilmemesi halin ...
Cezasız Dönem :
Kütüphaneden kaynak ödünç alan kişinin iade etme tarihini takip e ...
Cilt :
Bir periyodik yayının genellikle bir yıllık sayılarının toplamı.
Ciltli :
Kumaş veya deri ile kaplanmış cilt.
Cutter Numarası :
Sınıflandırma numarası (call number) içinde, konu numarasından so ...
Çapraz Gönderme :
1) Kullanıcıyı, bir katalog veya dizinde, bir konu veya addan bir ...
Çoklu Arama :
Çoklu ağ arama motorlarını tarayarak ve sonuçları birleştirerek e ...
Dar Terim :
Hiyerarşik bir sınıflama sisteminde bir başka terimle konunun alt ...
Dipnot :
Bir metinde herhangi bir noktayı açıklamak, bir varsayımın dayana ...
Dizin :
Bir grup verinin içeriği hakkında liste veya sistematik rehber. Ö ...
Doktora Tezi :
Doktora derecesi alabilme koşulu gereği lisansüstü öğrencisinin s ...
dolaşım :
Dolaşım ve Rezerv Masalarından yürütülen işlemler. 1. Kullanıcıla ...
Dünya Çapında Ağ :
İçerisinde yazı, grafik, ses ve hareketli görüntü barındıran inte ...
Düzensiz :
Eşit olmayan aralıklarla basılmış düzenli veya fark edilebilir bi ...
e-Dergi :
Bir derginin İnternet’te veya bir CD-ROM gibi elektronik olarak v ...
Ek :
Bir e-posta iletisi eşliğinde gönderilen ayrı bir dosya (örn. met ...
E-KİTAP :
Bir kişisel bilgisayar veya e-kitap okuyucusu (standart boyuttaki ...
El Kitabı :
Çabuk referans için hazırlanmış, bir konu hakkındaki olguları top ...
El Notları :
Genellikle bir köşesinden zımbalanmış bir veya birkaç basılı sayf ...
el yazması :
Basılıdan ziyade el yazısı ile yazılmış veya daktilo edilmiş olan ...
Elektronik Bilgisayar Kütüphane Merkezi :
Kâr amacı gütmeyen bir kütüphane bilgisayar hizmeti ve araştırma ...
Elektronik Kaynak :
Bir cd-rom sürücüsü gibi direkt olarak bilgisayara ya da İnternet ...
e-Rezerv :
Bilgisayar görüntü ekranından okunabilir biçimde düzenlenmiş ders ...
erişim :
Bir kütüphaneye ya da kütüphane koleksiyonlarına girme veya ulaşm ...
Erişim Şifresi :
Kullanıcı adı, şifre ya da PIN kodu gibi kimlik gösteren bir paro ...
Eş Anlamlı :
Başka bir sözcükle veya cümle ile aynı veya çok yakın bir anlam t ...
Folyo :
Standart kütüphane raflarına yerleştirilemeyen büyük kitap. Bkz. ...
Gazete :
Genel bilgi, coğrafi alan veya belirli konudaki (işletme, kültür, ...
Genişletilebilir İşaretleme Dili :
SGML işaretleme dilinin bir alt başlığı olup yönlendirme iminin b ...
Genişletilmiş terim :
Hiyerarşik sınıflandırma sistemi içinde, bir başka terimi alt gru ...
Günlük :
Genellikle Pazar haricinde, günlük olarak yayınlanan. Özellikle g ...
Haftalık :
Haftada bir yayınlanan. Ayrıca haftada bir yayınlanan süreli yayı ...
Hakemli Dergi :
Uzmanlığı yazarınkine benzer düzeyde olan bilim adamları tarafınd ...
Her Hakkı Saklıdır :
Genellikle basılmış bir kitabın başlık sayfasının sol tarafında v ...
İade Etme :
İade tarihinde veya zamanından önce kütüphaneden ödünç alınan kay ...
İade Tarihi :
Ödünç alınmış kütüphane kaynaklarının iade edilmesi veya yenilenm ...
İçindekiler Tablosu :
Bir kitabın bölüm başlıkları ve diğer bölümlerinin ya da dergi iç ...
İkincil Kaynak :
Birincil kaynakları analiz eden kitap ve dergi makalesi gibi kayn ...
İşlemdeki Malzeme :
Kataloglanma, etiketlenme/ numaralanma gibi teknik işlemlerden ge ...
Kablosuz :
Kablo yerine elektrik veya elektromagnetik dalgalar yoluyla uzaya ...
Kağıt Kapaklı Kitap :
Karton/sert kapaktan ziyade kağıt ciltle ve genelde birbirine yap ...
Kampus Dışı Erişim :
Kampus dışından kullanıcı adı, ID numarası ve PIN numarası gibi k ...
Kamuya Açık Çevrimiçi Katalog :
Terminaller ya da iş istasyonları yoluyla erişilen bilgisayara da ...
Kapalı Raf :
Kullanıcıların istedikleri materyali raflardan kendilerinin almas ...
kapsam :
Kütüphanelerde katalog, indeks, öz sağlama hizmetleri, bibliyogra ...
Katalog :
Kitap, dergi, harita ve/veya video gibi kaynakların belirli bir s ...
Kataloglama :
Bir kütüphanenin katalog bölümünde gerçekleştirilen tüm materyall ...
Kavramsal Dizin :
Bir indeks veya veri tabanında kullanılan denetimli sözlük (stand ...
kayıt :
Bir tek giriş altında toplanmış ve erişilebilir veri alanlarını i ...
Kaynak Ayırtma :
Kullanıcının ödünç almak istediği ancak başka bir kullanıcıda ola ...
Kişisel Kimlik Numarası :
Kişisel kimlik numarasının kısaltması. Bu kod otomasyon sistemler ...
Kitap :
Bir konuda yazılmış göreceli anlamda uzun bir eser. Basılı veya e ...
Kitap Boyu :
Bir kitabın boyu önce sırt kısmının baş tarafından alt tarafına d ...
Kitap Numarası :
Kitabın sırtında bulunan sınıflandırma numarasının bir bölümüdür ...
Koleksiyon  :
Bu terim; kütüphanenin bütün kaynaklarından oluşan koleksiyonunu ...
Kolektif Başlık :
Birden fazla eserden oluşan malzemenin genel başlığı.
Kompendiyum :
Bir konuyu kısa ve özlü olarak ele alan el kitabı veya ansikloped ...
Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi :
Washington D.C.'deki Kongre Kütüphanesi'nin kullandığı bu sınıfla ...
Konsorsiyum :
İşbirliği yaparak belirli hedeflere ulaşmaya çalışan iki veya dah ...
konu :
Bir araştırma veya tartışmanın etrafında döndüğü ana fikir.
Konu başlığı :
Kitap, dvd gibi bir kaynağın ve veri tabanı ya da kataloğun konus ...
Kullanıcı Kimliği :
Bilgisayarla işletilen kaynakların belirli bir kullanıcısına ait ...
Kurumsal Yazar :
Bir eserin yazarı kabul edilen kuruluş.
Kümülatif Dizin :
Daha önce yayınlanmış (genellikle) yıllık dizinlerin derlemesi. S ...
Künye :
Bir kitabın yayın bilgilerini içeren bilgi. Genellikle yayıncının ...
Kütüphaneciye Sor :
Bir kütüphanenin kendi koleksiyonu ya da diğer alanlarıyla ilgili ...
Kütüphanelerarası Kitap Ödünç Alma :
Kullanıcının ihtiyacı olan ve kütüphane sisteminde bulunmayan kay ...
Kütüphanelerarası Ödünç :
Kütüphaneler arasında bir işbirliği sistemi olup kullanıcılar sis ...
Literatür Rehberi :
Belli bir disiplindeki bilimsel literatürün özel niteliklerini an ...
Madde Başı :
Bir katalogta veya fihristte her bir yayının madde başı şeklinde ...
magazin :
Genel okumalar (bilimsel veya teknik kullanıcı kitlesinin aksine) ...
Makale :
Bir konu üzerine yazılmış ve genellikle 1-35 sayfa uzunluğunda ol ...
Makinece-Okunabilir Kataloglama :
Hemen hemen bütün otomasyona dayalı kataloglama sistemlerinin tem ...
Mantıksal Arama İşleçi :
Genellikle “ve”, “veya”, “değil” gibi yardımcı terimler kullanara ...
Materyal Kaydı :
Kütüphane kataloğunda bulunan ve bir kitabı, dokümanı süreli yayı ...
Monografi :
Genellikle belli bir çerçevede ele alınmış, tek bir konu hakkında ...
Monografik Seri :
Düzenli veya düzensiz aralıklarla çıkarılan ve genel bir başlığı ...
Multimedya :
Birden fazla format (baskı, resim, işitsel veya görsel) kullanara ...
Nadir Kitaplar :
İçerikleri, zor bulunmaları, baskı veya yayınlanma tarihleri, fiz ...
Notlanmış Basım :
Bir eserin kendi yazarı veya başka bir kişi tarafından notlanmış ...
Notlanmış Bibliyografya :
Bir eserin kaynakçasında verilen kitap, makale ve başka belgeleri ...
onaylama :
Çevrimiçi sistemlerde, bir iletinin bütünlüğünü doğrulayan işlem. ...
Onaylı Basım :
Bir eserin yazarının ya da varislerinin açık onayı ile yapılan ba ...
Onaylı Biyografi :
Yazarın açık onayı ya da bazen doğrudan işbirliği ile veya yazar ...