Sigortacılık Terimleri Sözlüğü : Türkçe Terimler

acil durum Acil Kaza  Acil Olmayan Durum Aktüer  Anlaşmalı Kuruluş Anlaşmalı Anlaşmalı Kuruluş Listesi Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları Anlaşmasız Kuruluş Anlaşmasız Sağlık Kuruluşları Aşkın Sigorta  Ayakta Tedavi Teminatı Azami İyiniyet  Başlangıç Tarihi Başvuru Formu  Bekleme Süresi beyan Beyan Edilmemiş Önceden Varılan Sağlık Problemi Beyan Edilmemiş Tehlikeli Sporlar Birikim Tutarı Birlikte Sigorta  Bitiş Tarihi Broker Bütün Tehlikeler Coğrafi Sınırlar  Çıkarma Tarihi Doğum  Doğuştan Gelen Doktor  Eksik Sigorta  Entegral Muafiyet  Fiyat Genel Şartlar  Gerçek Tam Zıya Gereksiz Yatarak Tedavi hasar Hasar Fazlası Reasüransı Hasar Prim Oranı Hasarı Önleme Hastane Yatak Sınıfı Hastane  Hastaneye Yatış Hayat Sigortası Hesap - Muhasebe Yılı Hükmi Tam Zıya İhtarname İkraz - Borç Verme İptal İptal Tarihi  İrat - Yıllık Gelir İstisnalar İş Yılı İştira - Satın Alma Kabul Edilebilir Harcamalar Kabul Edilebilir Tazminat  Kar Payı Birikim Tutarı  Kar Payı Oranı  Kayıt Tarihi  Kaza Kazanılmış Net Prim Kısmi Hasar Kloz Komisyon Konjenital Hastalık  Kronik Hastalık  Lehdar Lütuf Ödemesi Maluliyet Menfaattar  Meriyed  Meydana Gelmiş Ancak Bildirilmemiş Mortalite Tabloları muafiyet Muallâk Hasar Mutabakatlı Poliçe mücbir sebep Müşterek Sebep Özel Şartlar Plan/program Tablosu Poliçe Poliçe Devri Prim reasürans Riyazi İhtiyat riziko Riziko Ek Primi Riziko Kabul Sağlık Kuruluşu Sağlık Sigortası Sigorta Başlangıç Tarihi Sigorta Bedeli Sigorta Edilebilir Risk Sigorta Ettiren - Sigortalı Sigorta Konusu sigorta poliçesi Sigorta Sahtekarlığı Sigorta Sertifikası Sigorta Sözleşmesi Sigorta Süresi Sigorta Tazminatı Sigorta Teminatları Dışında Kalan Durumlar Sigortacı Sigortacı Katılım Payı Sigortalanacak Kişiler Sigortalı Başına Toplam Muafiyet Sigortalı Katılım Payı Sigortalıya Özel İstisnalar Sigortanın Sona Ermesi Standart İstisnalar Suni Uzuv Teminatı Tanıtım Kartı Tanzim Tarihi Tarafsız Doktor Tazminat Ek Primi Tazminat Talebi Tazminat Talep Formu Tazminatsızlık İndirimi Teklif Formu Teknik Faiz Teknik Karşılık Temerrüt Teminat Teminat - Hizmet Başına Muafiyet Teminat Belgesi Teminat Bölgesi Teminat İstisnaları Teminat Kapsamı Teminat Yüzdesi Tenzil Tenzili Muafiyet Tıbbi Tetkikler Uzak Sebep Uzun Süreli İlaç Kullanım Formu Ücretsiz Yararlanma Vaka Başına Bekleme Süresi Yatarak Tedavi Teminatı Yıllık Toplam Limit Yineleme Yineleme Tarihi Yükümlülük Karşılama Yeterliliği Zarar, Zıya Zeyilname  zorunlu sigorta